omplacering af hund  

vilkårlig firkant med diagonaler ________________________________________________________________________________________________

solrød gymnasium studievejledere flyet med tomat Princip B

film guldregn wiki  

karl konrad bach ba fluoxetin mod depression Princip om udarbejdelse af principper

steen og stoffer foto  

hvor ligger hjem til gården  

natalie imbruglia 2016 En (tema)drøftelse på skolebestyrelsesmødet danner udgangspunkt for udarbejdelse af princip eller principper for temaet/området.

hyundai tucson dk  

hvad er normal iq Med udgangspunkt i drøftelserne og alle parters skriftlige input, beslutter skolebestyrelsen hvordan det videre forløb m.h.t. udarbejdelse af principper skal forløbe ved enten:

kate winslet film  

  1. Forslag til princip udarbejdes af skolens leder i samarbejde med skolebestyrelsesformand. Det fastsættes hvornår princippet skal forelægges for bestyrelsen

tortilla pandekager fyld
eller
 

  1. Der nedsættes en arbejdsgruppe som inden for en af bestyrelsen fastsat tidshorisont undersøger detaljer og muligheder og udarbejder forslag til princip. Arbejdsgruppens deltagere besluttes af bestyrelsen – og kan bestå af elever, lærere, forældre fra bestyrelsen, kontaktforældre og skoleledelsen.

open air film odense  

hvordan man laver sin egen server Forslag til principper forelægges skolebestyrelsen som kommenterer til udkastet, som indarbejdes i princippet.

lamper i hamret stål  

michael kors sloan glossy Bestyrelsen kan beslutte høringsrunde til skolens parter.
Afhængig af princippets tema/område høres elevrådet og/eller forældreråd/kontaktforældre – skolens medarbejdere bør dog altid høres via pædagogisk råd eller MED-udvalg.

carpaccio med tunsovs Parternes svar fremlægges på skolebestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøfter evt. ændringer, princippet tilrettes og vedtages. Hvis høringen afstedkommer væsentlige ændringer, som medtages i princippet, kan bestyrelsen beslutte at fremsende princippet til høring igen inden endelig vedtagelse.

vampyrflagermus hvor lever de  

zion park hiking Princippet lægges på skolens hjemmeside og alle skolens parter informeres om det nye princip. Herefter varetager skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne udmøntningen af princippet.

typehus 2 plan  

klassen ultra sofia  

kvium billeder skelet billige flyrejser til island Vedtaget i skolebestyrelsen den 4. oktober 2016