ingen lyd på tv  

udlagte telefon skærm 1

under trøjer til heste ____________________________________________________________________________________

ond heks makeup perchs thehandel århus Princip A

souvenirs fra danmark have paller plante Holmegaardskolens værdiregelsæt

porto posten danmark star wars stormtroopers Indhold

janet jackson pregnancy Velkommen side 2

chicken korma recipe Skolens værdigrundlag og vision side 2

graven er tom Samværs- og ordensregler side 4

danmarks bedste livretter  Anvendelse af foranstaltninger

naraj hotel bangkok  Mobiltelefoner, legetøj

mærkninger af tøj Generelle forventninger og rammer for kommunikation og samarbejde side 6

new york pass  Forventninger til børn

sådan en dag i december lyrics  Forventning til forældre

julehygge i tivoli  Forventninger til medarbejdere

lovkrav på dæk Princip og indsats for antimobning side 7

cool backgrounds hd Princip vedr. SFO´ens virke side 9 2

muren trysil norge klassefesten 1 streaming Velkommen til Holmegaardskolen

procentvis stigning og tilvækst figur Holmegaardskolen er delt på tre afdelinger. I Fensmark er der klasser fra 0.-9. klasse. På afdelingen i Holme-Olstrup og på afdelingen i Toksværd har vi klasser fra 0.-6. klassetrin.

kort over zoner på fødderne engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

hottest guy in jail Værdiregelsættet er en samling af regler og rammer for skolens virke. I værdiregelsættet præciseres skolens pædagogiske linjer.

jordan belfort wife Værdiregelsættet er i fokus fra skoleårets begyndelse i forbindelse med skoleårets planlægning for både personalet og børnene for at alle kender skolens regler og værdier.

sodastream kulsyrepatron udskiftning elgiganten dk ipad Værdigrundlag og vision

aeolus air curtain fm 1509 Skolens værdigrundlag viser vejen. Værdigrundlaget er kendetegnet ved en demokratisk grundforståelse med ansvarlighed, indflydelse og ligeværd som centrale elementer. Vi har trygge og omsorgsfulde omgivelser, der er præget af anerkendelse med fokus på elevens ressourcer og respekt for fællesskabet. Derved giver vi de bedste forudsætninger for børnenes udvikling af sociale, faglige og personlige kompetencer. Vores arbejde med skolens opgaver hviler på et systemisk grundlag – dvs. at vi vægter de gode relationer mellem skolens aktører – børn/voksne og voksne/voksne - meget højt.

alkoholiker børn ansigter De fire værdier, livsglæde, ansvarlighed, sundhed og kompetencer, som byrådet har fastlagt for det kommunale skolevæsen i Næstved kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik skal kendetegne børnenes hverdag. På Holmegaardskolen udvikles børn indenfor fællesskabets rammer til livsduelige mennesker.

divaer i junglen 2012 Skolens mål for børnene og den interne kultur hviler på følgende 4 værdier:

roland garros paris logo udskiftning af tandrem pris 1. Alle børn og voksne skal have mulighed for at opnå selvværd ved at:

farsbrød i ovnen blive mødt med respekt

andrew lloyd webber music  blive mødt med accept og anerkendelse

hvor gamel bliver kian  skabe og opleve tryghed

judas priest 2017  udvise tillid til sig selv og andre

new jersyes peoples  være bevidst om egne svagheder

cbb mobil kundeservice  kende og udnytte sine styrkesider

nord atlantisk hus odense 3

deutscher kindergarten tingleff  

helmut lotti hair queensberry place london hotel 2. Alle børn og voksne skal udvikle ansvarlighed ved at:

mobiltelefon uden abonnement bilka påtage sig ansvar for egne handlinger

øreringe perle på hver side  påtage sig medansvar for egen læring

kong volmer søtrop  respektere sig selv og andre

kort over philipinerne  indgå i forpligtende samarbejde med andre

suzanne by adrie stoete  være ærlig

liv tyler teenager klar glas til rotorblink 3. Alle børn og voksne skal have mulighed for at erhverve kompetencer ved at:

sut den op fra slap lyrics arbejde med fagenes grundlæggende områder

bjarke ingels group kommunikationschef daria pahhota  arbejde tværfagligt

& other stories quilted jacket  udvikle personlige og sociale kompetencer

miss vanjie meme  udvikle relationskompetencer

marques de riscal rioja  engagere sig og bevare lysten til at lære

hvad definerer en by rejser til nordspanien 4. Alle børn og voksne skal udvikle rummelighed ved at:

slik på tysk møde andre med tolerance, indlevelse og forståelse

queen elizabeth movie  arbejde med et positivt livs- og menneskesyn

film lang historie kort  Være nysgerrige på forskellige kulturer og kompetencer

region midt citrix  acceptere forskellige veje til læring og udvikling

nesten alle katteracer på et billede Skolens ledelse og det pædagogiske personale sikrer at indsatsområder, projekter og arbejdet i hverdagen har en sammenhæng og udgangspunkt i dette værdigrundlag. 4

josh adam meyers cathrine raben davidsen og jens Samværs- og ordensregler for Holmegaardskolen

ibn battuta mall På Holmegaardskolen skal børn og elever have de bedste muligheder for udvikling af deres kompetencer og ansvarlighed i et miljø kendetegnet ved rummelighed og selvværd.

lotte blev usynlig duke For at alle kan trives på skolen, skal elever, forældre, medarbejdere og øvrige brugere vise hensynsfuld adfærd og rette sig efter skolens anvisninger samt behandle andre med respekt og holde en god anerkendende omgangstone. Her handler anerkendelsen om at blive set, hørt og forstået. Det forventes, at alle respekterer de regler, der er gældende i skolen, og behandler skolens materialer, inventar og bygninger ordentligt.

arbejdsløshedsprocent i dk For at skolen skal kunne leve op til sin målsætning forventer vi, at ansatte, elever og forældre i fællesskab hjælper hinanden, så nedenstående ordensregler kan overholdes.

tømrer firma aalborg  Du skal altid rette dig efter en anvisning fra en voksen ved skolen eller fra skolepatruljen.

porsche 944 til salg  Du skal altid vise hensyn over for kammerater, voksne og skolens bygninger og inventar.

tyrkiet alanya waterslides  Det forventes ligeledes, at alle viser hensyn til andre på vej til og fra skole.

bevæg dig for livet  Du må udendørs bruge bolde, rulleskøjter, skateboards og lignende.

mdma i ampuller  Du skal rydde op efter dig selv. Herudover har klasserne dukseordning, som varetager fælles oprydningsopgaver.

limousine til salg  Alle skal bruge et ordentligt sprog, som afspejler respekt.

bistro v hjørring  Hele skolen er røgfrit område både på indendørs- og udendørsarealer.

svømmehal odense uni  Der må kastes med sne på anviste områder.

migranter og emigranter  Eleverne i 7.-9. klasse må ikke forlade skolens område i pauserne og i mellemtimer.

næsten hovedløse nick  Badning er obligatorisk efter idræt. Du kan kun fritages for idræt ved skriftlig anmodning fra hjemmet. Fritagelse ud over 3 uger kræver lægeattest (betales af hjemmet). Du skal medbringe særligt tøj, fodtøj og håndklæde til idrætsundervisningen.

magic the gathering set  Cykler og knallerter skal parkeres i de anviste områder, og må kun benyttes i skoletiden hvis der foreligger en aftale med en voksen fra skolen..

company of heroes 2 torrent  Elever må tidligst møde 10 minutter inden skoledagen, da der ellers ikke er tilsyn med dem.

noget for hånden Der udarbejdes interne regler for alle tre afdelinger, hvor der fx beskrives, hvilke områder kan børnene benytte til leg med sne. 5

sara melissa gilbert hvilken kommune bor jeg i Principper for anvendelse af foranstaltninger

weekend på bornholm ole siger hej kurt Til fremme af god orden på Holmegaardskolen

nardo grey mclaren p1 lm fontæner i rom Nedenstående tager udgangspunkt i bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen.

jaguar f type Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne til den enkelte medarbejder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til forseelsen og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

laguna village italy Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte lærer derfor anvende en række foranstaltninger som fx irettesættelse, at sætte en elev "uden for døren", anvise et afgrænset opholdsområde i frikvartererne, flytning til anden klasse for en enkelt time eller resten af dagen eller tilsvarende mindre indgribende foranstaltninger, som ikke ændrer på skoledagens længde. Forældrene orienteres altid efterfølgende.

kloge citater om kærlighed Skolens ledelse kan uden forudgående meddelelse til forældrene udelukke en elev fra undervisning i op til 1 uge. Forældrene underrettes, inden eleven hjemsendes. Elev og forældre har en samtale på den nærmeste lederes kontor, inden eleven igen deltager i undervisningen.

i am already excited Det er skolens øverste leder, som har den endelige beslutning, hvis et barn flyttes permanent til en parallelklasse eller til anden skole.

kapper til minecraft Elever og hjem vil blive gjort erstatningsansvarlige for ødelæggelser forvoldt med vilje eller i kådhed på skolens bygninger eller anden ejendom.

jagthytte til salg Ved elevfravær ud over 15 dage vil skolen kontakte hjemmet for afklaring af årsagen til det meget fravær jf. skolens retningslinje for elevfravær.

king pizza viborg jasper nationalpark canada Mobiltelefon, mobile enheder og legetøj

agnus castus dråber Det er på eget ansvar, hvis man tager mobiltelefon eller legetøj med i skole. Mobiltelefoner og tablets skal afleveres til klassens lærer ved skoledagens begyndelse, og vil være låst inde i et dertil indrettet skab. Mobiltelefoner og tablets kan udleveres i løbet af skoledagen, hvis de skal bruges i undervisningen, men afleveres igen, når de ikke skal bruges. Mobiltelefoner og tablets udleveres til eleverne, når skoledagen er omme. Et barns mobiltelefon eller legetøj inddrages, hvis barnet på eget initiativ bruger den uden forudgående aftale med en voksen på skolen. Hjemmet orienteres af den, som har inddraget dette. Genstanden udleveres til barnet eller forældrene, når dagen slutter.

puddel hvalp til salg I undervisningen skal mobile enheder være slukkede med mindre andet er konkret aftalt med læreren. Elektroniske enheder kan medbringes på ture, men bruges i overensstemmelse med aftaler med lærere/pædagoger. Som udgangspunkt er ture undervisning. Ingen elever må benytte deres mobiltelefoner og mobile enheder i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med en voksen fra skolen.

regninc skotte hund Al optagelse af lyd, billede og video via mobiltelefoner eller mobile enheder er forbudt med mindre det foregår efter aftale mellem lærer/pædagog og elev/forældre som led i undervisningen.

dage med galopperende hjertebanken Etik i brug af mobiltelefon og elektroniske medier indgår i etiske drøftelser i alle fag som element i arbejdet med informationsteknologi. 6

henry david thoreau falske kister minecraft Generelle forventninger og rammer for kommunikation og samarbejde på skolen

krydstogt fra østrig Alle ved, at barnets udvikling er afhængig af et godt samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdet tager udgangspunkt i følgende beskrevne gensidige forventninger.

skuespillerne i arvingerne køreplan for bybusserne i randers Børnene:

gavebeløb til børn Det forventes, at børnene har en positiv indstilling til skolen og deltager aktivt i skolens aktiviteter

los angeles skyline stickers Dette betyder, at børnene møder velforberedt i skole til tiden, arbejder seriøst med deres faglige mål, tager ansvar for egne opgaver og ejendele samt holder orden i skoletaske og penalhus. Det forventes også, at der udvises respekt for andres ejendele og forskellighed. Alle børn skal tale pænt til og om andre, og de kontakter en voksen, hvis de har brug for hjælp.

ret til sammenskudsgilde dirch passers film Forældrene:

tåsinge skolen lundby Vi forventer, at forældrene respekterer skolens værdier og regelsæt. Dette betyder, at forældrene omtaler skolen og dets personale positivt og retter kontakt hertil, hvis der er bekymringer eller opleves uoverensstemmelser.

afføring flere gange om dagen Forældrene orienterer skolen om store ændringer i barnets daglige liv, såsom skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom samt kontakter skolen, hvis der er bekymring for barnets trivsel eller udvikling.

kontor udlejning københavn Det forventes af alle forældre holder sig orienteret om barnets skolegang via ForældreIntra.

google scholar articles Vi forventer, at forældrene tager ansvar for at barnet er undervisningsparat. Dette betyder, at forældrene sørger for at eget barn er mæt og udhvilet, når det møder i skole samt hjælper barnet med at holde orden i skoletasken og penalhuset. Det er forældreansvar at hjælper sit barn med madpakken og passende påklædning samt hjælpe og støtte sit barn med at få lavet lektier.

social ulighed i sundhed hc andersons julemarked 2016 Holmegaardskolen:

video editor pro Skolens medarbejdere omtaler børn og forældre positivt og er parate til at være i dialog med forældrene om alle facetter af børnenes skoleliv. Skolen kontakter forældrene, hvis der er bekymring for et barns trivsel eller udvikling. Medarbejderne kontakter også hjemmet, hvis barnet har oplevet noget ubehageligt i løbet af skoledagen. Skolen tager hovedansvaret for børnenes trivsel og udvikling i skoletiden.

tyveri hasan lyrics Endvidere sættes læringsmål, som barnet skal arbejde med i skoletiden. Disse mål bliver fremsendt og drøftet mindst en gang årligt ved en skole og hjemsamtale. 7

patriots schedule 2017 meagan tandy in bikini Princip for antimobning

ikke god nok søger lejlighed i københavn Definition:

gn resound hearing aid polering af biler Trivsel: At fungere optimalt såvel fagligt som socialt.

gammel vidt hus tørretumbler med aftræk Konflikt: Følelsesmæssige spændinger eller sammenstød mellem elever om en given uenighed.

aktiv ferie hedensted kommune syrener i krukke Drilleri: Har karakter af en tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der kan handle om at afprøve grænser eller forsøge at skabe kontakt. Drilleri er ikke mobning.

bamses hus træ stemmeret kvinder danmark Mobning:

biodynamisk vin køb Ved mobning forstås gentagende negative handlinger rettet mod en enkelt person eller gruppe.

american express uk Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd eller udelukkelse af fællesskabet.

province in denmark Mobning er et alvorligt overgreb mod et barn, helt på linje med fysisk vold.

3 mands whist Mobning er et fænomen, hvor der sker en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning.

ilustracje sztuka kochania wislocka Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den eller de, der mobber og den, der bliver mobbet, så den, der bliver mobbet, mister status.

ballerup center hjemmeside Mobning kan have verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel karakter og kan foregå både direkte og indirekte.

hotel anker tyskland Mobning er ikke en pludselig, enkeltstående handling.

atelier september copenhagen whole grains cereals and pseudocereals Princip:

puerto plata dominican republic Holmegaardskolen skal være en skole fri for mobning, præget af et godt sammenhold samt et sted, hvor den enkeltes lyst og glæde ved at være sammen med andre er en naturlig del af hverdagen. Alle - både skolens ansatte, børn og forældre - har medansvar for trivslen på skolen.

spirulina side effects Alle arbejder for, at der udvises god adfærd og for, at man møder hinanden med respekt i de menneskelige relationer.

garcon t shirt silver Alle, som oplever mobning, har pligt til at gribe ind. At forholde sig passivt er ikke acceptabelt. 8

suzuki swift 2017 charter rejse cypern Vi forebygger mobning ved:

firass el bizri At vide noget om mobning

savage gta 5 At opbygge et fællesskab, hvor alle er med på trods af forskelle f.eks. gennem legegrupper, fælles aktiviteter, forældrearrangementer o.l.

smith scope pro At respektere alle og deres meninger

til fordel for engelsk At tale pænt med og om hinanden

massey ferguson 35 diesel At hjælpe og tale med ansgar hotel esbjerg én, hvis man ser adidas boost sko den pågældende have problemer

professor torben hansen At børnene skal hente hjælp hos voksne

statens administration kontakt At sige fra, når noget føles forkert

blomster med rødder At de voksne er gode rollemodeller

contessa sengegavl rosa At de voksne arbejder for, at mobning ikke forekommer akademia e drejtesise prishtine - bl.a. ved med mellemrum at tage emnet op i klasserne og i børnegrupperne

dukker til dukketeater At vi har aftalt klare samværsregler

everyone says i love you sex and the city dog Vi opdager mobning ved:

ledige studiepladser februar 2017 At se kammerater være alene eller kede af det

asphalt 8 airborne At nogen har meget fravær

plisseret nederdel med glimmer At man får det fortalt

alchemist holographic palette At man oplever det

hammerknuden rundt kort At de voksne er opmærksomme på trivslen

lacoste straightset canvas trainers spongebob squarepants characters Vi griber ind over for mobning ved:

hvad betyder mit navn At alle tager aktiv del i at bringe mobning til ophør

general sherman tree age At hjælpe og trøste den, som bliver mobbet

courtney love 2007 At børnene henter hjælp hos de voksne

wonho swimming trunks At tale med både den, som mobber og den, som bliver mobbet

rejse last minute At tale om det i klassen/børnegruppen

den rejsende onkel mac At inddrage forældrene

crisis on earth x 9

jagttider 2014 danmark  

david zayas young At teamet anvender mulighederne i skolens værdiregelsæt (værdigrundlag, ordensregler og principper for anvendelse af foranstaltninger til fremme af god orden på Holmegaardskolen)

betændelse i nerverne det perfekte bryllup SFO´ens virke

ungdomsbøger top ti Det vægtes et nært og konstruktivt samarbejde med forældrene om de enkelte børns trivsel. Samarbejdet tager sit afsæt i skolens profil og rammesættes i de gensidige forventninger.

partering af lam Aktiviteterne for børnene tilrettelægges ud fra forskellige kompetencer og i forlængelse af undervisningsdelen, hvilket sikrer en sammenhængende skoledag for børnene.

de sjoveste jokes De forskellige udviklingsområder indarbejdes i SFO’ens årsplan. Der henvises til SFO´ens mål- og indholdsbeskrivelse på skolens hjemmeside. Årsplanen tager som et eksempel højde for, at SFO’en målrettet arbejder med at præsentere børnene for idræts- og fritidsaktiviteter for at give dem lysten til at gøre brug af dem i deres fritid.

for meget udbetalt su For medarbejderne i SFO’en vægtes et tæt samarbejde med både undervisningsdelen og eksterne samarbejdspartnere, der sætter børnene i centrum og bygger på en gensidig respekt for deres forskellige kompetencer.

langt hår med pandehår gravene 4 5000 godkendte danske pigenavne Vedtaget i skolebestyrelsen den 4. oktober 2016