putning af barn  

mine led knækker Dagsorden til skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen

bisværm på mand bradley steven perry 2015 Tirsdag, den 14.03.2017, klokken 19:00-21:00

træthed og svimmelhed kommunerne i danmark STED: Afd. Fensmark, Villavej 2, 4684 Holmegaard

dværghamster unger til salg artisan elkedel frostet pearl Til stede: Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Søren Alrø Spangsby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Betina Jørgensen, Rasmus Løwenstein, Emil Birkebæk, Julius Brix Lerche

forsøg med co2 mein teray ishq mein Fraværende:

de 7 vidundere gluten intolerance symptomer Afbud:

den lange spilleprogram michael kors bikini Referat: Betina Ploug Jørgensen Punkt

kaffe fra honduras general de meza Referat

kongelige grav fra 1900 Sag 81 / 20 min / Alle

volkswagen hvid up indvendig skitse to personer aftebader i pool Orientering

ulemper ved franchising  Formand

willa holland bikini  Bestyrelsesmedlemmer

rolex yachtmaster 16622  Personalet

sten sten sten  Elevrået

donkey kong png  Ledelsen

bobby moore herning Sag 82 / 15 min / JRW – bilag følger

børn klæder sig ud til halloween benzinpriser i tyskland Økonomi

biler fra sverige  Status påået

five nights at freddys plonga Sag 83 / 20 min / JRW – 1 bilag

cute baby otter dragon grill amagerbrogade Kvalitetsrapport

herningscenteret åbningstider i juleferien Sag 84 / 20 min / Alle

platero y yo tom og jerry bulldog Mylocker – skabe i Gl. Afdeling

anderson cooper laughing Sag 85 / 10 min / TJ og JRW – bilag følger

hvad koster et nyt køkken lige eller ulige uge Nyhedsbrev

day taske slangeprint Sag 86 / 20 min / alle – 2 bilag

hvor sidder sorgen i kroppen columbia sportswear grey jacket Principper

consumer behaviour model Princip N – tosprogede elever

thani oruvan saavn Princip E - klassedannelse

huset kamma 3060 espergærde Sag 87 / 5 min / alle – 1 bilag

scotch whisky ardbeg haderslev auktioner aarhus Skolebestyrelsens forretningsorden

online bought dresses fail  Vedrøende punkt 11 i forretningsordenen

eventyrsport århus åbningstider Sag 87 / 10 min / Alle

hønsesalat opskrift hjemmet flad mave hurtigt Eventuelt

dubai rejser til  

køb kunst blå spray  

pizza steakhouse viborg Bilag til sag nr. 83:

den anden verden slot koksgrå stor vw Næstved Kommunes skolevæsen

tre mands band fra ålborg cerinthe major purpurascens Kvalitetsrapport

tv serie victoria hvad for nogle byer var der i 1756 2016 

chastity allegory painting will i am Indhold

musikteatret holstebro mads langer Næstved Kommunes skolevæsen .................................................................................. 1

electrolux ergorapido zb3102 Kvalitetsrapport .......................................................................................................... 1

over the garden wall 2016 ......................................................................................................................... 1

varden pænest darng 1. Indledning ................................................................................................................ 1

slet sms på iphone 7 2. Sammenfattende helhedsvurdering .............................................................................. 2

alle årets måneder 2.1 Overordnede indsatser på området .......................................................................... 3

doktor mcstuffins tegninger 3. Mål og resultatmål ..................................................................................................... 4

family matters steve urkel 3.1 Nationalt og kommunalt fastsatte mål og resultatmål ................................................ 5

mornay sauce opskrift 4. Resultatoplysninger ................................................................................................... 6

tjörns hamnar ab 4.1 Karakterer ved folkeskolens 9. klasseprøver ............................................................. 6

dagens bedste kontakt 4.2 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference ................................................... 10

john ib rosenkilde 4.3 Andel elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik ........................... 12

det føles ikke rart 4.4 Nationale test ..................................................................................................... 14

navngivning af barn 7. Elevfravær .............................................................................................................. 15

kardon højtaler telia 8. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse ...................................................... 17

romantic movies 2017 9. Obligatorisk trivselsmåling ........................................................................................ 21

sorte bukser gina tricot 10. Inklusion............................................................................................................... 24

bitcoin price 2018 11. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning .......................................................... 25

hangzhou west lake 12. Kompetencedækning .............................................................................................. 25

martin shaw kone 13. Vurdering af de enkelte skoler ................................................................................. 30

ipad eller macbook Center for Uddannelses vurdering af Ellebækskolen 6/12 - 2016 ..................................... 32

rejser amalfi coast Center for Uddannelses vurdering af Fladsåskolen 14/12 - 2016 ..................................... 34

ønsker kun et barn Center for Uddannelses vurdering af Holmegaardskolen 30/11 - 2016 ............................ 36

grease hopelessly devoted to you lyrics Center for Uddannelses vurdering af Kobberbakkeskolen 2/12 - 2016 ............................ 37

gammel mand ung kvinde Center for Uddannelses vurdering af Lille Næstved skole 7/12 - 2016 .............................. 39

mellemfolkeligt samvirke myanmar Center for Uddannelses vurdering af Susåskolen 12/12 - 2016 ....................................... 41 1

kryds og tvaers floden gennem lyon 1. Indledning

temperatur mallorca september Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

movie box office Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet. I Næstved Kommune er der for perioden 2014 – 2017 vedtaget en skolepolitik, som beskriver de kommunale visioner for udviklingen af skolevæsenet, og hvordan arbejdet for at nå de nationale målsætninger implementeres i skolernes hverdag.

rikke flaer slåskamp penge Kvalitetsrapporten indeholder de resultater, der ligger til grund for vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og af den enkelte skole. Herudover indeholder rapporten selve vurderingerne af niveauet samt en beskrivelse af de mål og indsatser, der er for skoleområdet. I vurderingen af den enkelte skole er det beskrevet hvilke indsatser, som skolen skal arbejde specielt med det kommende år.

martini asti spumante tilbud Kvalitetsrapporten 2016 er primært en opfølgning på resultater af skoleåret 2015-2016. Der er fra 1. august 2016 sket en omorganisering af skolerne fra 17 skoler til 6 nye skoler. Det betyder, at hvor det har været muligt, er resultaterne sammenstillet således, at resultaterne kan danne baggrund for de nye skolers arbejde og fremtidige indsatser.

skovbo ren hjørring For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter.

skifte af dødsbo Derudover er opgørelse af elevfravær medtaget i kvalitetsrapporten, da elevernes femmøde i skolen er en vigtig forudsætning for deres læring.

kontakt linse kessler Hvor ikke andet er oplyst, er tal og grafer i kvalitetsrapporten trukket i Undervisningsministeriets Ledelsesinformationsystem (LIS), som bygger på de oplysninger, som skolerne selv indberetter via deres administrative systemer.

hillerød hospital kiosk Det er obligatorisk at anvende oplysningerne i LIS til kvalitetsrapporten.

stativ til affaldssække Hvor ikke andet er oplyst, gælder tallene folkeskolernes elever i almen- og specialklasser. 2

honda crv 2016 date for 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering

doctor martens støvler Denne vurdering er foretaget på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem samt fra Center for Uddannelses feedbacksamtaler med skolerne. Disse samtaler tager udgangspunkt i data om skolernes resultater, og skolernes vurdering af deres indsatsers effekt for elvernes læring og trivsel.

dave franco bad neighbours Næstved Kommunes skolevæsen har siden 2012 arbejdet ud fra en fælles skoleudviklingsmodel. Det har blandt andet understøttet, at folkeskolereformen er implementeret med et tilfredsstillende resultat. Alle parter er dog enige om, at det kræver flere år at opnå det fulde udbytte af reformens mange muligheder, ligesom det faglige løft først på lidt længere sigt vil kunne måles på test- og prøveresultater.

reebok sko sort For at sikre en fortsat udvikling med fokus på mål og progression i resultaterne har forvaltningen sammen med skolerne opstillet en 5 måls 2020 plan for skolevæsenet.

marius pedersen århus Om kvalitet i kerneydelsen og faglige niveau kan det konkluderes:

slaget på reden den dansk forsvarslinje  At skolerne generelt skal arbejde endnu mere systematisk og databaseret med at højne de faglige resultater

certifikater i outlook  At 9. kl. prøverne viser en progression over de sidste tre skoleår fra et gennemsnit på 6,4 i 2013/2014 til 6,7 i 2015/2016, hvilket er meget positivt, men dog stadig 0,3 under landsgennemsnittet

shiloh jolie pitt 2016  At 9. kl. prøverne viser, at fire af de seks skoler præsterer inden for det forventelige, når der er korrigeret for den socioøkonomiske reference. To skoler underpræsterer signifikant. For begge skoler er det ved feedbacksamtalen aftalt, hvordan der skal arbejdes med at forbedre resultaterne, og for Kobberbakkeskolens vedkommende har skolen sammen med forvaltningen iværksat indsats på flere klassetrin.

steam download free  At de faglige resultater dækker over store forskelle mellem skolerne og for nogle skolers vedkommende mellem skolens forskellige afdelinger

shockwave daily jigsaw  At andelen af elever, der opnår mindst karakteren 2 ved afgangsprøverne er steget fra 87,6 % til 88,7 %. Det er 2,2 % under landsgennemsnittet, som dog er faldet fra 91,3 % til 90,9

vand cover til iphone 5s  At andelen af elever i 8. kl. der blev vurderet uddannelsesparat er steget fra 66,0 % i 2015 til 75,7 % i 2016, hvilket er meget positivt

anne johansen klassen  At der fortsat skal være fokus på at forberede eleverne endnu bedre til valg af ungdomsuddannelse, så de i højere grad kan gennemføre uddannelsen

marsalle 32 horsens  At andelen af inkluderede elever er steget, så målet på 92,7 % for 2016 er nået

hvorfor skal man lufte ud  At der er behov for kompetenceudvikling i undervisningsfag, og at skolerne skal have fokus på i endnu højere grad at planlægge ud fra de undervisningskompetencer, som lærerne har

sl byggesupport aps  At skolerne fortsat skal arbejde med elevernes fremmøde

klokken på fransk  At medarbejderfraværet er det laveste i 3 skoleår, hvilket er meget positivt

ty burrell and children Med til vurderingen hører, at lærerne i Næstved Kommune har en meget høj undervisningsforpligtigelse, hvilket kan have påvirket deres forberedelse af undervisningen.

casper hjulmand gefuhl Endvidere har skolerne i foråret 2016 været igennem en stor omorganisering, hvilket kan have påvirket nogle af resultaterne. 3

hvad er en deltamuskel for lidt søvn kan give unge depression 2.1 Overordnede indsatser på området

sleek highlighter cleopatra Forvaltningen og skolerne har frem til 2020 en overordnet 5-målsplan for kvalitetsudvikling og drift af hele skolevæsenet. Planen understøttes af den ændrede organisering af skolevæsenet, samt af en igangsat proces med udgangspunkt i øget sammenhængskraft, synergi og holdånd. Der er særlig fokus på at tage ansvar for det samlede skolevæsen og for kommunens samlede interesser.

petersen tegl d 46 hvornår kommer fifa 18 demo Fortsat implementering af folkeskolereformen

temperatur kreta april Folkeskolereformen, skolepolitikken, Mærk Næstved-visionen og direktionens strategiplan har stort fokus på et fagligt løft, der sætter de unge i stand til at gennemføre folkeskolen med større fagligt og personligt udbytte, så eleverne bliver bedre forberedte til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

al bundy comedy Folkeskolereformens tværgående emner; sproglig udvikling, it og medier, innovation og entreprenørskab samt åben skole skal understøtte positiv undervisningseffekt, inklusion, trivsel og brobygning. Disse tværgående emners bidrag til udviklingen af nye undervisningsformer og en mere varieret skoledag er fortsat under udvikling, og der er iværksat kommunale indsatser på alle områderne.

fransk by der begynder med o Den nye digitale platform, Min Uddannelse, der skal medvirke til at effektivisere lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen er i Næstveds skolevæsen obligatorisk fra 1. august 2016. Alle skoler har arbejdet med Min Uddannelse i skoleåret 2015-16, så implementeringer er godt i gang. Når denne platform er helt udviklet, vil det kunne medvirke til både kvalitetsløft og effektivisering.

napoleon med hat kambariu nuoma palangoje Kompetenceudvikling

ulighedens mange ansigter I forbindelse med folkeskolereformen skal der gennemføres et kompetenceløft af såvel ledelserne som de pædagogiske medarbejdere, herunder specifikt fuld dækning af undervisningsfagskompetence for lærerne i 2020, hvilket både er en økonomisk og planlægningsmæssig udfordring.

annette hoffman håndbold I foråret 2016 blev 150 ledere, konsulenter, lærere og pædagoger uddannet til læringsagenter i aktionslæring, som et forforløb til det store treårige A.P. Møller projekt fra august 2016 – juni 2019. Et projekt hvor alle ledere, konsulenter, lærere og pædagoger gennem aktionslæring uddannes i klasseledelse, målstyret undervisning og inkluderende/differentieret undervisning.

chariot bike trailer thomas otte snedker Inklusion

terms of endearment Inklusion har været og er fortsat en væsentlig udfordring for skolerne både i forhold til kultur, pædagogiske og didaktiske kompetencer, fysiske faciliteter og økonomi. Uddannelse af 50 inklusionslærere har allerede stor betydning for den generelle inklusion på skolerne. Desuden indgår Center for Uddannelse i et tæt samarbejde med såvel Center for Dagtilbud som Center for Børn og Unge.

nectar asset management steven universe rose quartz Ungestrategi - Flere unge i uddannelse og job

vi trækker skuffen ud sang tekst For at leve op til formålet om flere unge i uddannelse og job, skal der skabes resultater for og med den unge. Næstved Kommune skal understøtte, at den unge:

byggeforeningen af 1949 1. har optimale betingelser for at komme i videre uddannelse

johnni gade fødselsdag 2. vælger den rigtige ungdomsuddannelse første gang – og gennemfører uddannelsen

yeezy 350 moonrock 4

prostate cancer behandling  

bunnahabhain whisky eirigh 3. kommer i uddannelse eller job, hvis han/hun er blevet ledig

simon miller bonsai bag En forudsætning for at skabe resultater for de unge er, at samarbejdet om en koordineret og helhedsorienteret indsats bliver endnu bedre. Det gælder såvel internt i kommunen som med alle de aktører, der findes på ungeområdet.

skabeloner til indbydelser jag i tindingen Økonomisk ansvarlighed og stabilitet

7 kabale spil Skoleledelserne og Center for Uddannelse har betydelig fokus på skolernes økonomi, idet denne er udfordret af en lang række forhold. Udfordringerne er først og fremmest fald i antal elever, lave klassekoefficienter samt for nogle skolers vedkommende meget små enheder. Fremadrettet vil den nye organisering af skolerne, det tætte samarbejde i 5 målsnetværket sammen med den forebyggende og målrettede konsulentbistand fra Center for Uddannelse kunne sikre stram økonomistyring.

sandwich baren bramming question and answer Implementering af digitaliseringsstrategi

lær at smalltalke Digitaliseringsstrategien skal udbredes til alle pædagogiske medarbejdere på skolerne og til elever og forældre. Skolevæsenet er inde i en meget positiv udvikling vedrørende anvendelsen af IT i undervisningen. Lærernes og elevernes motivation er god, men andelen af PC’ er pr. elev vil fortsat være under et vist pres, selv om der vedtaget et ambitiøst budget for udvidelse antallet af PC’er til 2:1. Behovet for fuldstændig digitalisering af undervisningen, hvor alle elever hele tiden har adgang til en PC eller tablet, er helt nødvendig for effektivisering og kvalitetsløft. Der skal derfor sættes fokus på, at eleverne kan medbringe egne computere og tablets. Der skal desuden arbejdes med at kende effekten af digitalisering og brug af digitale værktøjer både i forhold til elevernes læring og effektivisering af lærernes og pædagogernes forberedelsestid.

mentor støvler nitter udklædning børn butik Kvalitet, faglighed og trivsel

hejsager strand grill Næstved Kommunes skoler er udfordret på faglig performance.

bloons tower defense 4 En forbedret undervisningseffekt, dvs. at skolerne performer over det forventede i de gennemsnitlige karakterer, korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrunde, er et klart mål. Skolerne arbejder ligeledes med at udvikle professionelle læringsfællesskaber med fokus både på elevernes læringsprogression og medarbejdernes egen læring.

hvad betyder misantropisk Disse ambitiøse mål understøttes af A.P. Møller projektet Læringsløftet og af 2020 målene.

landhotel tetens gasthof Lærernes høje undervisningsforpligtigelse er delvis en barriere for at øge den faglige performance. Det er lykkedes at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal til 785 timer fra august 2016.

dårlig smag efter visdomstand hvordan ringer jeg med hemmeligt nummer 3. Mål og resultatmål

urban decay naked 3 palette Med folkeskolereformens hensigt om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau og er derfor også retningsgivende for arbejdet for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i folkeskolen opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. 5

sos børnebyerne omvendt julekalender how fast do i click 3.1 Nationalt og kommunalt fastsatte mål og resultatmål

best android tablet afstand mellem byer i danmark De overordnede mål i folkeskolereformen:

klage over advokater Folkeskoler skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

dræber klovn i danmark  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

arteriel forsyning af psoas muscle  Tilliden til trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

kollektivet film trailer avisen dagbladet ringsted Resultatmål:

tactics ogre gba rom Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

grand prix tours  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

vvs firma silkeborg  Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

cool iphone backgrounds  Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse

bodyer til piger  Gennemsnittet af elevernes karakterer i de obligatoriske afgangsprøver skal stige år for år

sorte klassiske bukser dame  Alle elever forlader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik

frilly apron embarrassed  Folkeskolen skal ruste eleverne således, at mindst 95 pct. af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse

bryllupsdag paa troldhaugen kan 2 familier dele boliglån Politikområdemål:

ditte hansen højde Implementering af folkeskolereformen

indonesia group tours hvid lykketrold 12 cm Næstved Kommunes vision for skoleudvikling:

adidas store cph Alle elever skal bevare lysten og motivationen for at lære nyt

billige drenge bukser  Eleverne skal bruge deres viden om, hvad de kan, og hvordan de lærer bedst for at blive så dygtige som muligt

rondell 5x120 e90  Viden om elevernes læring og fremskridt skal bidrage til, at alle kan lykkes med en ungdomsuddannelse

restaurant og cafe nytorv ildsjæle inviterer til mad på bål De fem mål i 2020-planen for udvikling og drift af Næstved Kommunes skolevæsen

nordea realkredit beregner For hvert af de 5 mål er der etableret et netværk bestående af en leder fra hver af de 6 skoler samt en forvaltningskonsulent, der er tovholder. Alle netværk mødes månedlig. Forvaltningen sikrer snitflader mellem de 5 netværk.

airport ceo free personbil 7 personer Mål 1: Alle skoler har senest fra skoleåret 2017/2018 faglige resultater, som performer (performance måles som et gennemsnit af fagene, dog således at der ikke i nogen fag opnås resultater signifikant under niveau) over det forventelige, dvs.

matt damon wiki  Der er som minimum en positiv undervisningseffekt, målt gennem UVM’s socioøkonomiske profilering på alle skoler, dvs. karaktererne ved 9. klasses prøve er korrigeret for de sociale faktorer

applikationer til tøj  Der er senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet

barney and friends youtube canon digital camera dk Mål 2: Alle skoler har sorte tal på bundlinjen fra skoleåret 15/16 og frem, og alle skoler med akkumuleret merforbrug har afviklet dette senest med udgangen af skoleåret 2016/2017 6

havnen 3 gilleleje muñecos de papel Mål 3: Positiv udvikling i trivsel

spise bordsstole i glas  Medarbejderne: Den nye APVs gennemsnitlige score mindskes med 2 % point og de efterfølgende APVs gennemsnitlige score ligeledes 5 % point.

aneurisme i hjernen symptomer  Eleverne: Trivslen øges med en gennemsnitlig score på 3 % point i hver undersøgelse, for både indskoling og mellemtrin/udskoling.

rittersport museum åbningstider  Øget fremmøde blandt eleverne til et niveau på minimum 95,3 % i 2015/16 og minimum et niveau på 95,5 % i 2016/17.

mark gungor youtube  Medarbejderne: Sygefraværet skal nedbringes med 15 procentpoint med udgangen af 2019/20

forslag til madpakke i børneklasse jack black dead Mål 4: Andelen af inkluderede elever pr. 1/9 2016 er over 92,7 % i Næstved Kommune (stigende fra 92,7 % pr. 1/9 2016 til 94,5 % senest pr. 1/9 2020)

tegn nem panda super puma helicopter Mål 5: Næstved Kommune indfrier 95 % målsætningen for andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette mål indfries ved følgende delmål fra Ungestrategien for Næstved Kommune:

siderne i en trekant  Andelen af uddannelsesparate unge i 8. kl. stiger med 10 procentpoint i 2016-2018 og med 15 procentpoint i 2016-2020

julia roberts husband  Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. i folkeskolen stiger med 3 procentpoint i 2016-2018 og med 5 procentpoint i 2016-2020

ps4 spil lego  Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. i folkeskolen stiger med 10 procentpoint 2016-2018 og med 15 procentpoint i 2016-2020

gjerulf glarmester silkeborg  Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de har forladt 9. eller 10. kl. stiger med 2,5 procentpoint i 2016-2018 og med 5 procentpoint i 2016-2020

søborg kirke gilleleje sætte riste i akvariebaggrund 4. Resultatoplysninger

camilla martin topløs Alle resultatoplysninger er hentet fra Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem (LIS). LIS er en del af Undervisningsministeriets datavarehus på uddannelsesområdet. LIS indeholder tal for en række indikatorer for folkeskoleområdet.

sarah asp præst Det primære formål med LIS er at understøtte kommunernes arbejde med kvalitetsrapporten. I LIS findes alle de indikatorer, som er obligatoriske i kvalitetsrapporten.

burhan g youtube maja brisson jørgensen 4.1 Karakterer ved folkeskolens 9. klasseprøver

træbord med epoxy Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

spisehuset kjellerup menu serier der hitter på netflix Sammenfatning: Resultaterne i de samlede bundne prøver har i den sidste treårige periode ligget under landsgennemsnittet, som har været henholdsvis 6,7 – 7,0 og 7,0. I samme periode har skolerne ligget på henholdsvis 6,4 – 6,5 og 6,7, der er således en progression i skolernes resultater, hvilket er meget positivt.

lolland kommune sjælland Det ses af graferne, at der er store forskelle skolerne imellem. I tallene indgår også resultaterne af prøverne i skolernes specialklasser. Ikke alle skoler har specialklasser, og antallet af specialelever varierer fra skole til skole. Dette kan være med til at give den store forskel.

bliv selvstændig erhvervsdrivende I forhold til karaktergennemsnittet i dansk og matematik ligger skolernes resultater også her under landsgennemsnittet. 7

spar nord horsens Dansk: De to foregående skoleår lå karaktergennemsnittet henholdsvis 0,2 og 0,5 karakter under landsgennemsnittet i skoleåret 2015/2016 var det 0,3

bil speeder bremse kobling Matematik: De to foregående skoleår lå karaktergennemsnittet henholdsvis 0,1 og 0,6 karakter under landsgennemsnittet i skoleåret 2015/2016 var det 0,2

avenue broadway lene bjerre limited edition Resultaterne svinger lidt fra år til år. Det ser ud til at sidste års dyk i forhold til landsgennemsnittet er blevet rettet op i skoleåret 2015/2016.

camping domaine des naiades byg selv scene Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse

hvornår bliver su udbetalt Data er uden socioøkonomisk reference

fjern virus på computer butler aabenraa nr Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse - reflections on the the cottingley fairies 2015/2016

peder oxe indretning Data er uden socioøkonomisk reference 8

james kaye sculpture rydbergs mc aidt Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse

boblerne i bækken Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt prøve i mindst en af prøverne i dansk.

allium aflatunense purple sensation Data er uden socioøkonomisk reference

written beautiful flower anorexia nervosa ballarina Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse – 2015/2016

sam smith now then Data er uden socioøkonomisk reference 9

birthday funny images slider io plush Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse

kunstmuseum i new york Elevernes karaktergennemsnit i matematik er beregnet for de elever, som har aflagt prøve mindst 1 en af prøverne i matematik.

kan jeg lide ham test Data er uden socioøkonomisk reference

prins gustav af danmark industriens hus restaurant Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse – 2015/2016

national geographic program Data er uden socioøkonomisk reference 10

ændringer i huden på brystet cool animal drawings 4.2 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference

www borger dk post Den socioøkonomiske reference for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler er en obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten. Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om eleverne opnår et forventeligt fagligt niveau - uanset social baggrund, når de forlader folkeskolen. Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere eller lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for forskellen, det betyder, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end elever på landsplan med samme baggrundsforhold, og at forskellen er statistisk signifikant.

året der gik 2015 Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, hvor der fandango arbejdsbog a 5 klasse side10 opgave 8 ikke er en (*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold.

historie center dybbøl rigtige piger gør hvad mænd siger Sammenfatning: Selvom skolerne først er omorganiseret fra den første august 2016 og resultaterne vedrører skoleåret 2015/2016, er det ikke muligt at trække karaktererne med socioøkonomisk reference for de gamle skoler.

involverede i hafniasagen Det ses af tabellerne, at fire af de seks skoler præsterer inden for det, der forventes ud fra elevernes sociale baggrund. Tallene i tabellen er skolernes gennemsnit for alle bundne prøvefag. Der kan således være signifikante forskelle på enkelte fag på den enkelte skole og den enkelte afdeling. Forvaltningen følger resultaterne for de enkelte fag og drøfter dette med skolerne ved den årlige feedbacksamtale.

3 personers telt Vedrørende Kobberbakkeskolen iværksætter forvaltningen sammen med skolens ledelse en massiv indsats fra januar 2017 for at højne det faglige niveau på afdeling Sjølund.

ao no exorcist Til orientering og sammenligning er tabellen fra sidste års kvalitetsrapport medtaget, da den viser resultaterne over tre år for de gamle skoler. 11

blue monster from monsters inc Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse

fiora top build yolanda model 1980 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse

funny dogs videos valg holbaek kommune Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse 12

de uperfekte skæller Tabel fra sidste kvalitetsrapport 2015:

billede eller billed jyske bank brædstrup Tabel fra sidste kvalitetsrapport 2015:

kvinder em fodbold Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse

gode gerninger fjerner onde gerninger cafe overfor magasin århus 4.3 Andel elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik

skulle gammelt venskab Indikatoren ’Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik’ beskriver, hvor stor en andel af 9. klasses årgangen, der fik mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik. Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en andel af eleverne der kan påbegynde en erhvervsuddannelse. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten.

små buler under koden hest For hver elev er der beregnet et karaktergennemsnit af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, mundtlig og skriftlig) og et karaktergennemsnit i matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning). Kun elever, der har aflagt alle prøverne i faget, får beregnet et gennemsnit i faget.

sommerhuse til leje på fyn philippe portier politologue Sammenfatning: Tabellerne viser, at resultatet for Næstved Kommunes skoler fortsat ligger under landsgennemsnittet. Tallene viser, at andelen af elever i Næstved der fik mindst 2 i dansk og matematik er stigende, hvilket er positivt, men at det fortsat er et par procent under landsgennemsnittet. Det betyder, at det i mindre grad lykkes for elever i Næstved at opnå karakteren 2 end i de øvrige kommuner.

puk kode iphone 5s Vejlederreform understøtter arbejdet med at gøre elverne klar til en ungdomsuddannelse, idet uddannelsesparathedsvurderingen nu foretages i 8. klasse. Samtidig har Næstved Kommune fra august 2015 iværksat et 3-årigt forsøg med karaktergivning fra 7. klasse for at skærpe elevernes, forældrenes og lærernes opmærksomhed på de faglige krav. Det giver skolerne 2½ 13

diablo 2 download år sammen med elever og forældre til at målrette indsatsen med den enkelte elev, så eleven kan honorere adgangskravet.

weather verona italy år sammen med elever og forældre til at målrette indsatsen med den enkelte elev, så eleven kan honorere adgangskravet.

tdc valgfri kanaler lady gaga kødkjole Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse

cobolt blå strik hej jeg hedder ib Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse

karl tomms spørgecirkel træfigurer lav selv Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse 14

minions uden farve KlassetrinFagDansk, læsningxxxxMatematikxxEngelskxGeografixBiologixFysik/Kemix2. kl.3. kl.4. kl.6. kl.7. kl.8. kl.

king arthur roman tremmesofa børge mogensen 4.4 Nationale test

junior sengetøj med heste Resultaterne fra de obligatoriske nationale test skal indgå i kvalitetsrapportens samlede vurdering af skolernes faglige niveau.

jasmine søgaard socialdemokrat De konkrete resultater må ikke gengives, da testresultaterne er fortrolige, jf. folkeskoleloven § 55 b. Det må dog gerne fremgå, om de kommunale og nationale resultatmål er indfriet eller ej, og om det kommunale gennemsnit er højere eller lavere end foregående år, så vidt formuleringerne ikke kan bruges til at rangordne skoler eller kommuner.

hernia de hiato imagenes De nationale test gennemføres som led i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Skolerne og forvaltningen anvender testresultaterne i arbejdet med at styrke kvaliteten i undervisningen.

puberty ceremony cake De nationale og kommunale mål er:

harley softail springer •Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test •Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige år for år •Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik

kodaline high hopes chords uanset social baggrund skal reduceres år for år

willow shields instagram image Der findes ti obligatoriske nationale test. Oversigten viser på hvilke klassetrin og i hvilke fag, testene skal gennemføres.

deja vu scarlet lav din egen lasso Sammenfatning: De nationale test i forhold til målene i læsning og matematik:

p regler skilte De kommunale resultater dækker over store forskelle skolerne imellem. Det kan konstateres, at der endnu er et stykke vej til, at mindst 80 % af eleverne i Næstved Kommune kan betegnes som gode til at læse og regne i de nationale test. Læsning i 8. klasse ligger tættest på målet.

sol system planets På målet om, at andelen der scorer højest stiger år for år, og andelen der scorer lavest falder år for år i læsning og matematik, kan nedenstående konstateres, når der ses over de seneste tre år:

watch dogs du ramte et sted der omkring  I læsning på 2. klassetrin er andelen af de bedste læsere stabilt og andelen af de svageste læsere er faldet lidt

besvime på engelsk  I læsning på 4. klassetrin er andelen af de bedste læsere faldet og andelen af de svageste læsere er steget

den gamle snedkergaard  I læsning på 6. klassetrin er andelen af de bedste læsere stabilt og andelen af de svageste læsere er steget lidt

gode danske komedier  I læsning på 8. klassetrin er andelen af de bedste læsere steget markant og andelen af de svageste læsere er faldet

malawi cichlider stribet gul 15

diameter af en cirkel  

a kasse karantæne I matematik på 3. klassetrin er andelen af de dygtigste elever steget og andelen af de svageste elever er steget

trine pallesens mor  I matematik på 6. klassetrin er andelen af de dygtigste elever steget og andelen af de svageste elever er stabilt

forskel magnesium og magnesia De konkrete resultater er underlagt fortrolighed og må derfor ikke offentliggøres, men vil blive politisk behandlet i en særskilt lukket sag.

hvalen valborg chords biscaya tapas bar 7. Elevfravær

hvad betyder navnet christoffer Elevernes fremmøde har i flere år været et politisk fokusområde og skolerne skal fortsat arbejde med at fremme elevernes fremmøde.

figure skating yuna kim jujitsu slagelse selvforsvarsklub Sammenfatning: Det ses af opgørelsen, at det samlede kommunale gennemsnit er lidt højere end landsgennemsnittet. Over de sidste tre skoleår har det været henholdsvis 0,5 % i 2013/2014 og 0,8 % i 2014/2015 og i 2015/2016 over landsgennemsnittet. Sammenholdt med skolernes faglige resultater, kan det konkluderes, at der fortsat er behov for at samarbejde med elever og forældrene om elevernes fremmøde.

bryan adams cecilie thomsen Den enkelte skoles tal dækker over meget store forskelle på de forskellige årgange. Der er således oftest et markant større fravær i udskolingen end i indskolingen.

kocamin ailesi son bolum Tallene vedrørende lovligt og ulovligt fravær kan ikke entydigt sammenlignes på tværs af skolerne, da bekendtgørelsen på området ikke er entydig. Tolkningen og registreringen af, hvad der er lovligt eller ulovligt fravær, kan derfor variere fra skole til skole.

knurhår på kat Ved Center for Uddannelses feedbacksamtaler med skolerne, gennemgås elevfraværet årgangsvis, og det fremgår af vurderingen af den enkelte skole, om der er behov for specielt fokus. Center for Uddannelse vægter i drøftelsen med skolerne vigtigheden af elevernes samlede fremmøde.

landsbyerne i danmark tennis hotel salobrena Gennemsnitligt elevfravær over 3 skoleår 16

en kamp mod godt og ondt tegninger computer bedst i test Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole 2015/2016

start af texas motor slesvigske køre selskab Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole 2014/2015 17

birgitte hjort sørensen gravid guder fra ægypten Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole 2013/2014

fausto coppi images hår frisure 2014 8. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse

disney pop wignall Med målet om, at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der med bekendtgørelsen sat langt større fokus på at følge eleverne efter folkeskolen end tidligere. Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial uddannelse, erhvervsfaglige uddannelser eller STU. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse.

hoteler i skagen det springende punkt Sammenfatning: Det kan ses af graferne, at ca. halvdelen af 9. klasseeleverne går direkte i gang med en ungdomsuddannelse, dette er noget mere end på landsplan. Dog var andelen i 2015 den laveste i tre år. Ser man på, hvordan uddannelsesstatus er for 9. og 10. klasse 9 måneder efter grundskolen, ligger Næstved Kommune under landsgennemsnittet, som var 93,3 %. Og ser man på status efter 15 måneder ligger Næstved Kommune over landsgennemsnittet, som var 86,6 %.

knæk cancer nålen Det betyder, at det gode samarbejde Næstved Kommune har med ungdomsuddannelserne skal have endnu mere fokus på, hvordan man i fællesskab dels kan forberede eleverne til en ungdomsuddannelse, sikre at eleverne vælger den uddannelse, der er rigtig for dem og dels, hvordan de kan fastholdes i uddannelsen.

skabe med glaslåger I skolevæsenets 2020 plan er der i mål 5 sat tydelige mål for arbejdet med at indfri målsætningen om at 95 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Næstved Kommune har ligeledes vedtaget en Ungestrategi for indsatsen. 18

mother teresa wikipedia Andel af elever der 3 måneder efter 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse

svineskank brødrene price mens room 3 Andel af elever der 3 måneder efter 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse

besøgstider på køge sygehus Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse.

child 44 dvd cover mindfulness meditation musik Andel elever der 3 måneder efter 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse,

thierry mugler angel for mænd hvem ejer skousen pr. ungdomsuddannelse 19

nellemann odense åbningstider tracy morgan octopus Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole

udstyr til baby maison olivier cuvee premium Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter grundskolens 9. og 10. klasse

hvad er affektive lidelser Data for: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 20

digital eksamen aalborg dba andelslejlighed københavn Andel af elever der 15 måneder efter 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse

pille rock fisk marcus pernille aalund Andel af 9. klasse årgang der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse

oishi sushi nørregade Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, stammer fra Undervisningsministeriet profilmodel. Profilmodellen er en fremskrivning under visse antagelser og derfor behæftet med usikkerhed. 21

tusinde ting lyngby citroën c1 2013 9. Obligatorisk trivselsmåling

shelley hennig hot Det fremgår af folkeskolereformen, at elevernes trivsel skal øges. Derfor er der indført en national trivselsmåling.

voksen kostume fastelavn Trivselsmålingen er obligatorisk for alle klasser – fra børnehaveklasse til og med niende klasse inklusiv specialklasser. Fra skoleåret 2015/2016 er det blevet obligatorisk at gennemføre en trivselsmåling. Men allerede i skoleåret 2014/2015 blev trivselsmålingen gennemført på alle Næstveds skoler, så der allerede nu foreligger resultater for to år.

hvad er en søulk sort hvide billeder Formål Indikatorerne giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at elevernes trivsel skal styrkes. For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse. For forvaltningen bliver trivselsmålingen en del af afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler.

hangout fest 2017 fatal attraction poster Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport

emalje kande danish design Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun for elever i 4.-9. klasse. ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. Indikatorerne på kommune- og skoleniveau er obligatoriske i kvalitetsrapporten.

brugt junior seng pige med paraply Sammenfatning: Det er andet år der er gennemført de samme trivselsmålinger på alle skoler. Resultatet viser, at skolerne i Næstved ligger på landsgennemsnittet, og at der stort set ikke er variation skolerne i mellem.

sprøde hele boghvedekerner Internt på den enkelte skoler er der naturligvis forskel klasserne imellem. Den enkelte skole kan ’trække’ egne resultater på klasseniveau og ud fra det arbejde med at højne elevernes trivsel. 22

scrub killa camera settings Kommunalt trivselsgennemsnit - alle indikatorer 2015/2016

hugo boss com hvad gør kaffe ved kroppen Kommunalt trivselsgennemsnit - alle indikatorer 2015/2016

gravid smerter ved symfysen grøftevej 6 sorø Kommunalt trivselsgennemsnit - alle indikatorer i 2 skoleår

commercial bank doah rejseplanen dsb tog Social trivsel 2015/2016 23

sugar glider black us china flags Faglig trivsel 2015/2016

hudfarvet sports bh violin spille dansk Støtte og inspiration i undervisningen 2015/2016 24

jeg vil ikke miste dig citater interieur living wagons Ro og orden 2015/2016

anderledes forret med kylling regnskabstal for per bekkelund aps 10. Inklusion

trimmer til hunde Inklusionsgraden beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i forhold til det samlede antal elever. Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler og opgøres i forhold til elevernes bopælskommune. Oplysninger om elevtal og elevernes modtagelse af specialundervisning stammer fra to forskellige registre hos Danmarks Statistik. Det betyder, at der kan være forskel i elevtallet i de forskellige rapporter, hvor der indgår elevtal. (Oplysning fra LIS)

hvad hedder thors geder kraven på træer Sammenfatning: Tallene viser, at inklusionen er stabil i Næstved Kommunes skoler. Det ses af grafen og tabellen, at Næstved i 2015/2016 ligger 2,6 % under landsgennemsnittet. En af forklaringerne kan være, at der i Næstved er mange anbragte børn fra andre kommuner, og en stor del af disse elever går i et specialtilbud.

hobro sygehus himmerland Inklusion er et fokusområde som skolerne til stadighed arbejder med. Det er i 2020 planen målet at 94,5 % skal være inkluderede i 2020. Det kommunale delmål målt september 2016 var 92,7 %. Dette delmål er nået. 25

running in waterfalls lyrics height difference couple Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning (bopælskommune)

hvem skrev skibet skal sejle i nat Data for: Folkeskoler, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

anette toftgaard og casper brazilian butt lift overweight Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning

western union send penge Data for: Folkeskoler, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

teresa fidalgo besked det gode efterværn 11. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

forlis i fakse bugt Der har siden sidste kvalitetsrapport været fire klager til Klagenævnet for specialundervisning. Klagerne har vedrørt fire forskellige skoler. To klager har handlet om, at forældre/opholdssted har været uenig i skolens visitation af specialtilbud til eleven. En klage har handlet om placering af en elev på en anden af skolens afdelinger. En klage har handlet om tiltag for en ordblind elev.

gianni de biasi Næstved Kommune (skolerne) har fået medhold i tre af klagerne, forældrene har fået medhold i en klage.

kirsten thorups datter pigelegetøj 4 år 12. Kompetencedækning

mad ud af huset falster Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’.

analyse model dansk Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.

tekkit launcher platform Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommuneniveau. 26

miss earth 2016 rahul raval and paresh rawal Sammenfatning: Det fremgår af grafer og tabeller, at Næstved Kommune ligger over landsgennemsnittet, og at der er en stor fremgang i kompetencedækningen. Det er meget positivt, at den store indsats for kompetenceudvikling har virkning på skolerne.

daenerys targaryen s5 Der er dog stadig behov for en markant efteruddannelsesindsats for at nå op på 100 % undervisningsfagsdækning inden 2020. Tallene viser også, at der er stor forskel fagene imellem, hvilket til dels skyldes, at det har været almindeligt i folkeskolen at forsøge at have så få lærere som muligt til at læse fagene i den enkelte klasse. Det har betydet, at det har været - og til en vis grad stadig er almindeligt, at fx dansklæreren også underviser i kristendom, selvom læreren ikke har undervisningsfag i kristendom.

snobrødsdej uden gær Endvidere er der også tale om, at nogle fag bestrides af den samme lærer, så det er en udfordring at få fordelingen af opgaverne på skolen til at gå op.

ugle uden fjer Der forestår således dels en opgave med at fordele opgaverne på skolerne ud fra faglige kompetencer, og dels med at efteruddanne lærerne til de undervisningsfag, hvor skolerne mangler kompetencerne.

brænder til salg Center for Uddannelse har endvidere bedt skolerne om at opdatere registreringen af lærernes kompetencer i administrationssystemerne, når de har været på efteruddannelse, da det er herfra data til statistik hentes.

first hotel vesterbro I 2015/2016 uddannede Næstved Kommune i alt 50 lærere i undervisningsfagene matematik og håndværk/design.

kitchenaid blender bronze hvad koster insulin Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning

denne webside er ikke tilgængelig gemma styles and luke hemmings Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning 27

hvordan logger man af messenger haley joel osment Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag 28

larry thurman moore restaurant ikea aalborg Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin 2015/16

anna opsal model acqua de gioia Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin 2014/15 29

laski piekne piersi udendørs pejs lerche Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole 2015/16 30

lotte friis veninde død bilka samlekort 2015 13. Vurdering af de enkelte skoler

corte ingles barcelona Center for Uddannelse gennemfører i efteråret feedbacksamtaler med skolerne. Formålet med samtalen er at drøfte opfølgning på sidste års vurdering af skolens afdelinger samt resultater af årets arbejde. Formålet er ligeledes, at Center for Uddannelse får indsigt i den nye skoles strategier med udgangspunkt i data for indsatser for at nå 2020 målene – herunder indsatser for de enkelte afdelinger.

du kan hvis du tror på dig selv I samtalen deltager skoleleder, pædagogisk leder, leder med ansvar for 20.2, daglige ledere og SFO-leder. Fra CUD deltager centerchefen og udviklingskonsulenten samt eventuelt andre konsulenter i forhold til relevante punkter på dagsordenen.

lægerne i vissingsgade Data til samtalen vil blive sendt til skolelederen senest en uge før.

bubber billeder med tekst ejector diluter particle sampling Dagsorden

chokolade trøfler opskrift ting man kan lave der hjemme 1. Resultater i forhold til 2020 målene pr. afdeling

lonzo ball for lakers papillion sportscenter tr hotel Faglighed

løvernes konge kage A. Sprogvurderinger og revurderinger af elever i børnehaveklasser fra september 2014 + 2015 + 2016

gonna make you happy tonight B. Kommunale læsetest i 1. og 3. klasse

motortester nissan k14 C. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

nissan skyline fast and furious D. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

kobling til campingvogn 1500 E. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning og matematik skal reduceres år for år

sessun miss flower dress F. Karaktergennemsnittet af afgangsprøverne 2016 skal ligge bedre end forventet, dvs. bedre end i 2015

strudsen martin a hansen G. De socioøkonomisk korrigerede afgangsprøveresultater fra 2016 skal vise bedre undervisningseffekt end i 2015

forklæde til børn med navn H. Andel af undervisningen der varetages af lærere med undervisningsfag/tilsvarende kompetencer

blå kors city syd I. SFO – understøttende undervisning/den rene SFO-tid – andel af elever i SFO I og II – SFO’s andel i opfyldelse af folkeskolereformen og 2020-målene

new york outlet butik jo facts of life 2. Økonomi

tour de france bjergetaper Dette drøftes kun, hvis forbrugsprocenten giver anledning til det

byens bedste cafe kør selv ferie england 3. Trivsel

danmark vandt em 1992 J. Elevernes fremmøde

bestilt en rød ballon K. Elevernes trivselsundersøgelse skal vise fremgang

juletur til tyskland L. Undervisningsmiljøvurdering

hvordan bruges linkedin M. APV

florin salam mama mea N. Personalets sygefravær

marlene juhl jørgensen ring dato for fastelavn 2017 4. Inklusion

galdesten og cola frost sengetøj fakta O. Skolens bidrag til at andelen af inkluderede elever ligger over 94,5 i Næstved

chicago bulls girls frankrig tyskland live P. Visitationsprocedure – fra special til almen

flyvende spaghetti monster gratis spil ludo Overgang til ungdomsuddannelserne

olafur eliasson vejle Q. Overgang til ungdomsuddannelser – 9 og 15 måneder efter endt folkeskole

michael jackson old R. Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. kl. fra december 2014 og 2015

jdy ternede bukser S. Andelen af elever, der har fået mindst 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 2014, 2015 og 2016 – efter 9. kl. og 10. kl.

montana hotel obertauern opstammet træer i bed 5. Resultater af øvrige opfølgningspunkter fra CUD’s vurdering af skolen fra 2015

sks banerne syd byen silkeborg efter ci operation 6. Fra resultataftale til skoletaske – viden om skolens læringsledelse

mikroplast i større dyr A. Hvordan understøtter skolernes dialogstrukturer viden om data om elevernes progression

nummer til yousee B. Hvordan arbejder I formativt med systematisk anvendelsen af data som ledere/ medarbejdere

print billeder online C. Hvordan understøtter skolernes dialogstrukturer medarbejdernes læring

novela alem do tempo 31

hvor bliver skoda lavet  

kodan fisk frederiksberg D. Hvilke læringseffekter for medarbejdere har ledelsers og ressourcepersoners feedback og sparring til medarbejdere/kolleger

douglas booth 2014 E. Hvordan følger ledelsen medarbejdernes læringsprogression

lær hinanden at kende spørgsmål randers kommune affald 7. Præsentation af cases

marina di carrara Skolen præsenterer to cases fra to forskellige 2020 mål (mål 1, 3, 4 eller 5)

hokkaido græskar dyrkning Casene skal vise dokumenteret fremskridt på en strategisk pædagogisk indsats.

hvid og guld kjole Skolen fremlægger en halv time og derefter en halv time til drøftelse pr. case af skolens læring i forhold til styring, metode og værktøjer.

penge op i røg alter meierhof flensburg 8. Opsummering af aftaler

celebrity haircut men Nedenstående vurderinger af skolerne er foretaget på baggrund af en række resultater/data om skolerne og feedbacksamtalen. 32

feliz viernes images meyers kartoffelsuppe opskrift Center for Uddannelses vurdering af Ellebækskolen 6/12 - 2016

hagalund sovesofa ikea Ellebækskolen er endnu ikke fuldt bemandet i det nye ledelsesteam, hvilket sætter skolen under pres i etableringen af en ny fælles skole, der både skal driftes og udvikles, og hvor en stor andel af medarbejderne har skiftet arbejdsplads i den ny organisering.

falsters astronomiske forening I starten af 0.kl. møder kun 76% af eleverne med alderssvarende sproglige kompetencer, men skolen løfter eleverne fint i løbet af skoleåret, så kun 2 ud af 80 børn har ikke alderssvarende sproglige kompetencer ved slutningen af 0.kl.

sjernehotels kode til pengeskab Ordlæseprøven i 1. kl. ligger på 96,6% sikre læsere på afd. Kildemark og 92,9% på afd. Kalbyris, hvilket er et pænt højt niveau. Desværre er resten af indskolingsresultaterne yderst kritisable med en alt for stor bund af usikre læsere og næsten ingen top. I 3. kl. er niveauet således faldet til 76,8% sikre læsere på afd. Kildemark og 86,4% på afd. Kalbyris. I hele skoleforløbet er procenten af dårlige resultater både i læsning og matematik alt for høj, hvilket betyder, at skolen har negativ undervisningseffekt – dog med et par enkelte positive undtagelser på enkelte klassetrin. Afgangsprøveresultaterne er dykket over de sidste år, så gennemsnittet på afd. Kildemark er 6,4 og på afd. Kalbyris 6,0. Kompetencedækningen er i orden på nær de naturvidenskabelige fag på afd. Kildemark.

guide til at ligge i ske I sidste skoleår lå medarbejdernes sygefravær på 5,7, men fraværet er faldet i dette skoleår i forhold til samme tid sidste år, hvilket er glædeligt. APV’en ligger forventeligt i forhold til hvor stor en del af medarbejderne, der har flyttet afdeling i skolefusionen.

kendte personer i bh Skolen har en høj inklusionsprocent på 92,96, men ledelsen revurderer i øjeblikket kvaliteten af læringsmiljøerne og den rette kompetencedækning i udfordrede klasser set i forhold til den rette inklusion. Der er p.t. mange behandlingsbørn i almenklasserne, hvorfor justeringen fremadrettet kan belaste skolens økonomi. Skolen forventer dog at kunne holde sorte tal på bundlinjen.

skai jackson 2015 Andelen af ikke-uddannelsesparate elever er faldet betydeligt, men der er stadig 26 % på afd. Kildemark og 34% på afd. Kalbyris, der i december 2015 på 8. klassetrin vurderedes ikke-uddannelsesparate. Kun godt 75% af skolens elever i 9. kl. opnår mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens prøver, hvilket er kommunens laveste procentdel, ligesom Ellebækskolens elever er svære at fastholde i ungdomsuddannelserne. Kun 79,6% af eleverne på afd. Kalbyris og 83,3% på afd. Kildemark er fortsat i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder.

round spanish flag Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med:

bess i breaking the waves  Skolen skal løfte det faglige niveau generelt og især arbejde med et markant løft af bunden i klasserne. Skolen har iværksat en vifte af tiltag i forhold til det faglige løft, men der skal være særligt ledelsesfokus på læseindsatserne på afd. Kalbyris og med opfølgning på ordblindeindsats og sikring af fornødne IT-rygsækkompetencer hos medarbejdere, elever og forældre

maserati levante test  Elevtrivslen er steget i forhold til sidste år og ligger på det kommunale og nationale gennemsnit. Men elevfremmødet er lavt på 93,54% og kræver ledelsesfokus, ligesom

paul de visme 33

hvor lever isbjørnen  

reebok sneakers black and white skolen bør se nærmere på svarene i trivselsundersøgelsen om elevinddragelse og elevernes lyst til at lære

efterligning af musselmalet  Databaserede klassekonferencer og teammøderne skal sikre større viden om elevernes progression, og ledelsen skal gennem undervisningsobservationer og deltagelse i teammøder sikre, at Læringsløftet bliver omsat til kvalitetsløft af medarbejdernes praksis

kommer an på Venlig hilsen

borgen season 3 Lars Nedergaard 34

sankt hans tegninger jakkens hvile stol Center for Uddannelses vurdering af Fladsåskolen 14/12 - 2016

et ulykkeligt menneske Fladsåskolen har med helt ny ledelse på afd. Mogenstrup et nyetableret ledelsesteam, der ikke desto mindre på meget kort tid har løftet trivslen hos både elever og medarbejdere betydeligt og dermed skabt et godt fundament for det faglige løft på skolen.

himmel og hav kysing Sprogvurderingerne er fine og bygger på en lang tradition for god brobygning med børnehaverne. På afd. Mogenstrup møder 91% af eleverne med alderssvarende sproglige kompetencer i 0.kl. og på afd. Korskilde 83%. Målet i Næstved er, at 85% skal møde i 0.kl. med alderssvarende sproglige kompetencer. Afd. Mogenstrup løfter gennem 0. kl. alle de 5 elever, som lå under det alderssvarende niveau, mens afd. Korskilde kun løfter 2 af 4 elever.

christian den 4 krone Resultaterne i ordlæseprøven i 1. kl. er flotte på afd. Mogenstrup med 98% sikre læsere, mens afd. Korskilde kun har 83% sikre læsere, og i 3. klasses sætningslæseprøve er niveauet alarmerende lavt med kun 54% sikre læsere. Her har afd. Mogenstrup 92,4% sikre læsere. Målet i Næstved er 95% sikre læsere både i 1. og 3. kl. Skolens øvrige faglige resultater ligger lidt under det forventelige – enkelte klassetrin endda signifikant under, og der er for mange resultater, hvor bunden i klasserne er alt for stor, hvorfor skolens ledelse følger alle opfølgningsaftaler på at løfte det faglige niveau på de pågældende klassetrin tæt. Afgangsprøverne har haft store udsving over de seneste år, men ligger i år på 6,2, hvilket også er med en lille negativ undervisningseffekt.

kønsbehåring gennem tiden Elevernes fremmøde for skoleåret 2015/16 lå på 93,57% og er for de første fire måneder af dette skoleår steget til 94,33%, hvilket er bedre end fremmødet i de tilsvarende fire måneder sidste skoleår. Elevfremmødet ligger dermed nu på det kommunale niveau. Elevernes trivsel er steget markant – især på afd. Korskilde, hvor trivslen er steget på alle fire parametre: social og faglig trivsel, støtte og inspiration samt på ro og orden – et særdeles tilfredsstillende resultat.

hvor sidder holger danske Medarbejdernes fravær lå for skoleåret 2015/16 på 5,8% og er i de første tre måneder af dette skoleår faldet til 3%. Det rene sygefravær er nu mere end halveret sammenlignet med samme måneder sidste år, og for pædagogerne er fraværet faldet endnu mere, hvilket er meget glædeligt. Endelig har skolen arbejdet så godt med arbejdsmiljøet, at den nu har skolevæsenets bedste APV, hvilket er et bemærkelsesværdigt godt løft.

kasket med ny Skolen inkluderer 92,27% af eleverne og forventer at kunne styrke inklusionen yderligere inden for egne rækker med flere forebyggende tiltag.

salon rosted hillerød Uddannelsesparathedsvurderingerne fra december 2015 ligger tilfredsstillende på 18,39% ikke-uddannelsesparate elever. Overgangsprocenten er ligeledes tilfredsstillende, idet andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder ligger på 93,2 for afd. Mogenstrup og på 90% på afd. Korskilde. Andelen af elever, der har fået mindst 02 i både dansk og matematik ligger på 86,1%, hvilket indikerer, at der som tidligere nævnt skal arbejdes fokuseret på at løfte de dårligste resultater i klasserne.

optegnelser af hvaler I forhold til økonomi forventer skolen fortsat at have sorte tal på bundlinjen. 35

undurraga cabernet sauvignon Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med:

højrentekonto my banker  Arbejdet med at løfte skolens faglige niveau skal tage udgangspunkt i baselinedata og sikre viden om elevernes progression. Med samme formål skal den praksisnære pædagogiske ledelse sikre viden om medarbejdernes professionsfaglige udvikling

talking angela man in eye  Kompetencedækningen ser generelt tilfredsstillende ud, dog skal der være fokus på, at sikre et bredt og højt naturvidenskabeligt kompetenceniveau

clintons datter forsvarer trumps søns tøj  En udvidet testplan skal sikre hurtig tilpasning og opfølgning på pædagogiske tiltag i forhold til eventuelle dårlige resultater, ligesom ledelsen skal følge op på den formative anvendelse af disse test

margaret denise quigley Venlig hilsen

varmepude til mikroovn Lars Nedergaard 36

ondt i ryggen ved influenza dating sites free Center for Uddannelses vurdering af Holmegaardskolen 30/11 - 2016

lucky star køge Holmegaardskolen er efter flere ledelsesrokader igen et fuldt ledelsesteam, der er godt på vej med at sikre den fornødne stabilitet og tryghed i læringsmiljøerne for elever og medarbejdere med tydelige mål, rammer, og retning for skolens pædagogiske indsatser – omend den økonomiske ramme er under hårdt pres.

gratis afhentning af møbler På afd. Holme Olstrup er eleverne sprogvurderet allerede i starten af førskolen i april, og der er etableret et tæt samarbejde mellem førskole-pædagoger, SFO og børnehaveklasselærer, der har betydet, at hele 93% af eleverne placerer sig i "generel indsats", hvilket betyder, at de har alderssvarende sproglige kompetencer. I børnehaveklassen er de øvrige elever på nær et barn løftet til alderssvarende sprogligt niveau. Dette er meget tilfredsstillende og over kommunens mål på 85%. Afd. Fensmark har 79% i "generel indsats", men er i gang med øget brobygningstiltag med områdelederen for børnehaverne i Fensmark.

strangers with candy Skolens læseresultater er ikke tilfredsstillende, og der er en meget stor andel usikre læsere i hele skoleforløbet. De øvrige faglige resultater ligger tilfredsstillende, og skolen præsterer forventeligt på nær enkelte matematik og fysik/kemi-resultater. Karaktergennemsnittet for afgangsprøverne på afd. Fensmark er 6,6 og for afd. Toksværd 6,1.

joey de leon Elevernes fremmøde ligger pænt på 95%, dog ligger det ulovlige fravær højt på 19%. Medarbejderfraværet er højt, men skolen har gode indsatser for at styrke fremmøde og arbejdsmiljø.

fire vs ice fodboldstøvler Skolen har løftet inklusionsopgaven godt og inkluderer 93% af eleverne – og der arbejdes fortsat med konkrete tiltag for almen- og specialklasser for at styrke de gode inkluderende løsninger.

mappe af grønland Procenten af ikke-uddannelsesparate er faldet pænt fra 33,17% til 22,99%, og skolen har en tilfredsstillende andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 mdr. Der er dog alt for få elever: 80% fra afd. Toksværd og 84% fra afd. Fensmark, der har klaret 02-kravet i dansk og matematik

udklædning voksne par marcus garvey park Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med:

manga tegninger hår Formaliseret brobygningssamarbejde med børnehaverne og de gode erfaringer med sprogligt fokus i førskolen skal sikre stabile og høje sprogvurderinger

incubus are you in  Skolen skal tilrettelægge fokuserede læseindsatser og skarp opfølgning på at løfte det store antal usikre læsere i hele skoleforløbet. Ligeledes for enkelte matematik- og fysik-indsatser

islands lovgivende forsamling  Den databaserede læringsledelse styrkes gennem læringskonferencer med udgangspunkt i testresultater. Skriftlige opfølgningsplaner og gentestning skal sikre viden om tilfredsstillende progression for alle elever. Ordblindeindsatsen styrkes.

maine coon blanding  Læringsløftet med uddannelse og træning af læringsagenter samt kurser og feedback til medarbejderne fra UCSJ skal styrke kvaliteten af undervisningen og give øget viden om elevernes og medarbejdernes læring

popcon skål imerco Venlig hilsen

charlie chaplins sidste film Lars Nedergaard 37

1492 conquest of paradise tradisional ancient greek costume Center for Uddannelses vurdering af Kobberbakkeskolen 2/12 - 2016

united nations jobs copenhagen På Kobberbakkeskolen skal de forskellige afdelinger og specialområder levere kommunens mest varierede og komplekse pædagogiske ydelser. Med mange nye ledere i ledelsesteamet er skolen nu godt på vej med fælles strategier til at løfte det faglige niveau for en samlet skole. Forventninger til tydelig og synlig ledelse, til krav om viden om faglig progression, inklusion og trivsel samt til klar og styrket kommunikation er nogle af de indsatser, der adresseres i skolens nye inklusions- og trivselsstrategier.

værtinde deltid århus Skolens faglige niveau er ikke tilfredsstillende, hvorfor skolen bl.a. har indført to årlige data-baserede klassekonferencer for dansk og matematik, øget vejlederfunktion i forhold til fagligt løft og udvidet testplan – som alt i alt skal sikre større viden om elevernes progression og undervisningens resultater.

vanddyr med næb Sprogvurderingerne på afd. Sct. Jørgens og Rønnebæk er tilfredsstillende på henholdsvis 80 og 84% med aldersvarende sproglige kompetencer (generel indsats), og de løfter tæt på 100% af eleverne i børnehaveklassen. Det sker ikke på Sydbyafdelingen, der har 68% i generel indsats i begyndelsen af børnehaveklassen og løfter 17 af 25 elever i løbet af skoleåret.

shopping i malmø Læseresultaterne i 1. kl. er gode på afd. Rønnebæk med 94% sikre læsere – afd. Sydby har 78 og Sct. Jørgens har 88%. På 3. klassetrin præsterer alle afdelinger fint. På de øvrige faglige resultater løfter skolen forventeligt, på nær afd. Sydby, der har negativ undervisningseffekt. Generelt er bunden i klasserne for stor og toppen meget lille. I matematik er bunden på afd. Rønnebæk og Sydby endda meget stor. Karaktergennemsnittet for folkeskolens prøver ligger på afd. Sct. Jørgens på 6,5 og på afd. Sjølund på 6,1, hvilket er i underkanten af det forventelige. Kompetencedækningen på afd. Sydby ligger lavt på 64,3%.

de nordiske spillemænd Kobberbakkeskolens elever har en fremmødeprocent på 93,43 – lidt bedre end sidste år, men ikke tilfredsstillende. Afd. Rønnebæk og Sct. Jørgens ligger pænt, men på afd. Sjølund og Sydby møder eleverne kun frem til 92% af undervisningen. Medarbejdernes sygefravær ligger højt.

finn´s playlist youtube Skolen inkluderer 91,81% af eleverne, men forventer maj 2017 at nå deres mål på 94%. Antallet af ikke-uddannelsesparate er faldet fra 39,72% til 28,37% og forventes forsat at falde. På afd. Sct. Jørgens honorerer 92,4% af eleverne 02-kravet i både dansk og matematik, hvilket er fint og over det kommunale niveau på 88,2%. På afd. Sjølund er det 86,4%. Fra begge afdelinger er antallet af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9.kl. meget højt – 98,4% fra afd. Sct. Jørgens og 90,2% fra afd. Sjølund.

beate bille kæreste Skolen forventer at kunne holde sorte tal på bundlinjen.

min mund ser sur ud kristup skole billeder 2a Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med:

gades møbelcenter skalborg Skolen skal både på den korte bane og lange bane sikre et løft af de faglige resultater, så antallet af dårlige læse- og matematikresultater bliver færre og andelen af de allerdygtigste elever bliver større

quantum of solace cover  Et godt brobygningssamarbejde med børnehavernes områdeleder og vidensdeling af gode erfaringer med sprogligt fokus skal sikre stabile og høje sprogvurderinger

kort over ruc 38

myriam og daniela paradise  

brugt peugeot 206 Eleverne trives godt – dog er der grund til at fokusere på social trivsel på afd. Sydby og på faglig trivsel i forhold til elevinddragelse på afd. Sjølund

ghost adventures scariest episode  Skolen skal have fokus på, at arbejdsmiljøet hos medarbejderne, særligt på afd. Sjølund og afd. Sydby forbedres markant over det næste halve år via målrettede indsatser

aldi nord de Venlig hilsen

help somebody anybody Lars Nedergaard 39

lov om ægteskabets retsvirkninger peter donovan and audra mcdonald Center for Uddannelses vurdering af Lille Næstved skole 7/12 - 2016

tandskader fra snus Lille Næstved skoles mål er at mindske diversiteten mellem de seks afdelinger og samtidig holde det høje faglige niveau, så skolen samlet opnår bedre faglige resultater. Det betyder prioriteret ledelsesfokus og opfølgning på at løfte de dårligste resultater.

shakin stevens christmas Andelen af elever, der møder med alderssvarende sproglige kompetencer i 0.kl. er ikke tilfredsstillende. Næstved kommunes mål er, at 85% af eleverne skal placere sig i "generel indsats" i sprogvurderingerne, med for afd. Sandved er det 58%, på afd. Hyllinge 58%, på afd. Fuglebjerg 69%, på afd. Karrebækvej 81% og på afd. Herlufsholmvej 90%. Alle afdelinger løfter dog eleverne godt og tilfredsstillende i løbet af 0. kl.

special forretning helsingør sæbe Læseresultaterne i ordlæseprøven i 1. kl. er pæne på alle fire gamle skoler i den nye Lille Næstved skole. Hyllinge og Karrebæk har 100% sikre læsere, Lille Næstved har 97% og Borup Ris har 89%. Det samme kan man ikke sige om resultaterne i 3. klasses sætningslæseprøve, hvor Borup Ris kun har 69% sikre læsere, Hyllinge 86%, Karrebæk 87% og Lille Næstved 95%. 95% sikre læsere er et fint resultat, men set i forhold til , ar årgangen havde 100% sikre læsere, da de gik i 1. kl., er det en tilbagegang.

fysioterapi vesterbro torv aarhus De øvrige faglige resultater har tilsvarende store udsving, hvor gamle Lille Næstved skole leverer gode resultater med positiv undervisningseffekt – de fleste endda signifikant positive, mens Borup Ris og Karrebæk underpræsterer og har en alt for stor bund i klasserne og nærmest ingen top. Hyllinge leverer tilfredsstillende, men har dog flere klassetrin, hvor bunden i læseresultaterne er alt for stor. Afgangsprøvernes karaktergennemsnit ligger på gamle Lille Næstved skole på 7,7 og på Borup Ris på 6,0 – begge skoler med store udsving over de seneste år, men dog med stigende tendens. Det nationale gennemsnit er nu på 7,1 og det kommunale på 6,6. Der er igangsat indsatser med leder- og vejlederopfølgning på alle dårlige resultater.

dvd ripper freeware Et eksempel på dygtigt fokuseret opfølgningsarbejde fra Borup Ris viser, at standpunkts-karakterer for 9.kl. er steget med over et karakterpoint, at 95% af de 70% ikke-uddannelses-parate fra 8. kl. i december 2015 er løftet i 9.kl., og de nyeste tal for ikke-uddannelsesparate på nuværende 8. klassetrin er mere end halveret.

miami heat wiki Elevernes fremmøde lå for skoleåret 2015/16 på 94,14% - og desværre med faldende tendens for dette skoleår. Elevernes trivselsmåling viser, at eleverne på Hyllinge trives særdeles godt. Målingerne viser fremgang på alle fire parametre: faglig og social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Det er gået den modsatte retning på Borup Ris og Karrebæk, hvor der er grund til at se dybere på alle svarene for at sikre bedre klasseledelse og læringsmiljø.

christiansborg pressekorpset kontakt Skolens APV er god og viser fremgang. Medarbejderne er glade for ledelsen, og der er skabt retning og tryghed. Skolen havde i 2015/16 et medarbejdersygefravær på 5,1, men med markante udsving, hvor afd. Fuglebjerg lå på 14,1%. Sygefraværet ser i dette skoleår ud til at være halveret (på nær afd. Sandved), hvilket er utrolig flot. Pædagogerne er på afd. Karrebæk og Sandved er markant mere syge end lærerne. 40

speciel air jordan 1 Skolens nuværende inklusionsprocent på 92,23, som er under det kommunale mål på 92,7, er udtryk for en ledelsens aktuelle indsats for at sikre funktionelle læringsmiljøer i alle klasser. Alle 20.2 indsatser, skolens samlede kompetencer og muligheder for yderligere kompetenceoptimering på området gennemgås og retænkes med henblik på at balancere den rette inklusion.

ar efter livmoder operation Uddannelsesparathedsvurderingerne ligger pænt på 16,81 på gamle Lille Næstved skole, men på 70,83 på Borup Ris. Tallene er december 2015, og af ovennævnte fremgår, hvilket læringsløft, der siden er sket for eleverne.

lucinda enevold bryllup Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder, ligger højt på 92,7 for afd. Lille Næstved, der ud over at have samarbejde om talentforløb med Næstved Gymnasium nu også har det med ZBC til gavn for en bredere skare af eleverne. På afd. Fuglebjerg er overgangsprocenten på 78,4, hvilket er kommunens laveste, hvorfor skolen har styrket sit samarbejde med UU om øget praktik og viden om erhvervsuddannelser. Samtidig styrkes kurser i brug af IT-rygsæk for elever, personale og forældre, ligesom medarbejderne er en del af Læringsløftets kompetenceudvikling i målstyret undervisning og klasseledelse.

leaning tower of lire Skolen forventer fortsat at præstere sorte tal på bundlinjen..

dave watt i speedway Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med:

hvad betyder cpm  Der er behov for øget brobygning i samarbejde med børnehavernes områdeleder

rudersdal kommune job  Skolen forventes at arbejde formativt med systematisk anvendelse af data og dermed styrke sin viden om elevernes og medarbejdernes progression – herunder at arbejde på, at procenten af de allerdygtigste eksisterer i alle klasser og stiger samt følge skarpt op på at løfte de dårligste resultater

seiko ure udgåede modeller  Kompetencedækningen viser, at skolen bør have forøget fokus på, at alle klassetrin har lærere med undervisningsfag eller tilsvarende kompetencer

king curtis 2018  Der er behov for ledelsesfokus på at øge elevernes fremmøde og på opfølgning på elevernes trivselsundersøgelse – særligt på afd. Karrebæk og på gamle Borup Ris skole med hensyn til at sikre god klasseledelse og gode læringsmiljøer for eleverne – også med hensyn til øget elevinddragelse

estelaude advanced night micro cleansing foam Venlig hilsen

trivial pursuit familieudgave Lars Nedergaard 41

monteau los angeles lav din egen blok Center for Uddannelses vurdering af Susåskolen 12/12 - 2016

hein gericke motorcycle clothing Med en fireårig pædagogisk strategi for udvikling af suveræn undervisning og læring har Susåskolens ledelsesteam klart defineret det høje ambitionsniveau. Ambitioner, der allerede nu bliver fulgt dygtigt til dørs af relevant evidensindsamling og dataanalyser om kerneopgaven og skolens nye struktur. Der er sat klare rammer for at optimere medarbejdernes professionsfaglige læring og vidensdeling i de pædagogiske fællesskaber på tværs af afdelingerne i den nye skole, så mødestruktur og andre dialogfora i høj grad kommer til at handle om didaktik og resultater af kerneopgaven.

su styrelsen tlf nr Sprogvurderingerne for afd. Holsted og Herlufmagle er fine med henholdsvis 92% og 97% elever, der møder med alderssvarende sproglige kompetencer i 0.kl. Det er de ikke for afd. Glumsø, hvor kun 64% af eleverne har alderssvarende sproglige kompetencer. For alle afdelinger gælder, at vurderingerne ligger bedre end sidste år, og at afdelingerne løfter eleverne godt, så kun 8 elever ud af 164 stadig har brug for fokuseret indsats – og det får de.

porcelain clothes hanger Læseresultaterne i ordlæseprøven i 1. kl. er flotte på alle afdelinger. 98% sikre læsere på afd. Holsted og afd. Glumsø og 97% på afd. Herlufmagle. I sætningslæseprøven i 3. kl. falder niveauet lidt til 87% sikre læsere på afd. Herlufmagle, 90% på afd. Holsted og 94% på afd. Glumsø.

video edit windows De øvrige faglige resultater er tilfredsstillende – afd. Glumsø og Herlufmagle dog med en lille, men ikke signifikant negativ undervisningseffekt. Disse afdelinger har endvidere enkelte markante udsving i resultaterne, hvor andelen af de allerdygtigste elever er for lille og bunden er for stor, hvorfor skolen har iværksat særlige indsatser og opfølgninger.

sokka fra den siste luft Afgangsprøvernes karaktergennemsnit for alle tre afdelinger har været svagt stigende år for år og ligger nu over eller på landsgennemsnittet, hvilket er meget tilfredsstillende. Afd. Holsted på 7,1, afd. Glumsø på 7,2 og afd. Herlufmagle på 7,0. Det kommunale gennemsnit ligger til sammenligning på 6,6.

virkning af blokade Elevernes fremmøde for skoleåret 2015/16 lå på 94,52% og er for de første fire måneder af dette skoleår steget til 95,13%, hvilket er bedre end fremmødet i de tilsvarende fire måneder sidste skoleår. Elevernes trivsel er ligeledes i fremgang og ligger nu på det kommunale og nationale niveau – især på afd. Holsted og afd. Herlufmagle er der fremgang at spore.

vejen er lang Medarbejdernes sygefravær ligger højt på 7,4% for skoleåret 2015/16 – især afd. Glumsø havde et stort fravær på 10,3%. Tilsyneladende er fraværet mindsket i de første måneder sammenlignet med samme måneder sidste år, hvilket er positivt, men det ligger stadig højt.

vasanthiyum lakshmiyum pinne njanum mp3 Skolens inklusionsprocent ligger højt på 95,36% og understøttes af en palette af strategiske tiltag, der fortsat styrker medarbejdernes inklusionskompetencer og sikrer kvalitet og vidensdeling i læringsmiljøerne.

inderste mavemuskler øvelser Uddannelsesparathedsvurderingerne fra december 2015 ligger pænt på 11,11% ikke-uddannelsesparate elever på afd. Holsted og 13,56% på afd. Glumsø, men er høje for afd. Herlufmagle med 28,57%, hvilket er over det kommunale gennemsnit på 24,27. 42

3k plus kamco Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder, ligger højt på 96,5 for afd. Holsted, på 88,5% på afd. Herlufmagle, hvilket er på det kommunale gennemsnit, og på 85,7% på afd. Glumsø. Andelen af elever, der har fået mindst 02 i både dansk og matematik er højt på alle afdelinger: afd. Holsted 94,1%, afd. Glumsø 97,6% og afd. Herlufmagle 91,4%.

solrød svømmehal åbnings Skolen forventer fortsat at præstere sorte tal på bundlinjen.

camping italien casavio Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med:

lejlighederne på rolfsvej  Når skolens gode analysearbejde af sprogvurderingerne anvendes i samarbejdet med børnehaverne, bør der også være fokus på at mindske antallet af børn med udsat skolestart

spa ophold i danmark  Ledelsen skal sikre, at den formative anvendelse af test også har fokus på at styrke andelen af de allerdygtigste elever, herunder arbejdet med øget læsehastighed

hvordan bruges eucalyptus green  Skolen har tydelige mål og indsatser for at fremme innovative processer og entreprenørskab og bør derfor medtænke dette i en bredere brobygning med ungdomsuddannelserne

tottenham hotspur spillere  Fokuseret indsats på at nedbringe medarbejderfraværet – især for lærerne

doven tekster dansk Venlig hilsen

pris på kastration af kat Lars Nedergaard

absalons hemmelighed sang  

print selv visitkort  

medina 10000 morgenfest Bilag til sag nr. 86:

birgitte bruun næstved  

torri del benaco italy ____________________________________________________________________________________

statens it webmail humle bio humlebæk Princip N

aiden show logo fjern cookies på ipad Principper for arbejdet med tosprogede elever.

realkreditlån til andelshavere kakler i køkkenet Undervisningen i dansk som andetsprog (DSA) har til formål at understøtte integrationen af tosprogede elever i såvel skolen som samfundet.

divaer i junglen cebolla verde århus menu Tosprogede elever, der ved de nationale tests opnår resultater under middel tilbydes undervisning i DSA. Hvis en tosproget elevs primærlærere vurderer, at der er et behov herfor kan eleven ligeledes tilbydes undervisning i DSA.

embajada de mexico copenhagen flytte adresse folkeregisteret Eleverne tilbydes undervisning i forløb og holdvis, og placeringen aftales mellem DSA-lærerne og klasselærerne. Undervisningen kan foregå gennem et helt skoleår eller være tilrettelagt som kortere kursusforløb. Undervisningen kan foregå udenfor klassen.

parakit til salg tiendas para material la oficina in palma Undervisningens indhold målrettes den enkelte elevs behov og kan bl.a. indeholde:

ryan lochte 2016 seng med skuffer  fagspecifikke emner

minecraft fire skin the flying kids  samfundstemaer

italiensk mesterskabstrøje cykling hvor mange hedder miranda i danmark  en uddybning af det stof, der arbejdes med i elevens stamklasse

vippebeslag til seng hvad betyder navnet lars Undervisningens tilrettelægges med stor vægt på, at eleverne får mulighed for at være sprogligt aktive.

en mand på buffeten albin ballad 30 overskrift og underrubrik Vedtaget i skolebestyrelsen XX 2016

silikone bryster priser  

hvornår kan man mærke hvalpene ____________________________________________________________________________________

hobby campingvogn 2015 confit de canard tilbud Princip E

hvidovre hospital baby badoo yolanda baz Principper for klassedannelse

garderobeskabe med skydedøre love me like you do ellie goulding Principperne tager udgangspunkt i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Næstved. Her er nedenstående organisering beskrevet i bilag 3.

wembley stadium size pitch ondt i mandlerne  Klassedannelse foretages før 0. årgang med henblik på skoleforløbet, indtil overbygningen, hvor eleverne samles i Fensmark fra 7. til 9. klasse. På 7. årgang foretages en ny klassedannelse, når eleverne samles i Fensmark. Alle klasser indgår i den nye klassedannelse, som tager hensyn til de forskellige faktorer, som indgår i principper for klassedannelse.

israel palestine map skakbræt tatovering i ansigtet  I klassedannelsen på 0. årgang tages der hensyn til den korteste og mest sikre skolevej.

stramme kjoler til børn ild og vand hund og kat  Hvis der ved skolestart på 0. klassetrin ikke er eleverne nok til at oprette økonomisk bæredygtige klasser på en af skolens afdelinger, så drøfter skolens ledelse og skolebestyrelse, om der skal søges om tilladelse til at flytte elever til eller fra en af de andre afdelinger.

plante blomster hvide lyserøde canon inkjet cloud printing center  Der kan i skoleforløbet foretages ny klassedannelse begrundet i:

nolan gerard funk alfer og feer o Ændring i elevtallet på årgangen.

mørbradbøf a la creme restaurant fars pige Skolens ledelse og skolebestyrelsen drøfter i det konkrete tilfælde, om der skal søges tilladelse til at flytte elever til en af skolens andre afdelinger.

nervesmerter i ansigt wordfeud snyd dk o Pædagogiske grunde i en enkelt klasse eller på årgangen.

sjove kate videoer første fendt traktor Forud for beslutning om ny klassedannelse af pædagogiske grunde skal der i klassen eller på årgangen være arbejdet med forskellige løsninger – f.eks. gennem AKT og inddragelse af elever og forældre. En problemstilling i en enkelt klasse kan få indflydelse på klassedannelse for hele årgangen.

metric power david beer danmarkskort uden byer Forslag til procedure ved fornyet klassedannelse i skoleforløbet:

julius caesar statue modeller kurvede kvinder Alle klasser på årgangen indgår i ny klassedannelse.

pander uden teflon age of adaline Lærernes rådgivning lægges til grund for klassedannelsen. Den endelige beslutning foretages af ledelsen.

bananmuffins uden æg og mælk rustbeskyttelse af bil Der tilstræbes en lige fordeling af eleverne med hensyn til faglighed, sociale relationer og køn.

dracula untold leather armor fil bolle film Forældrene orienteres forud for ny klassedannelse.

hacker gruppe anonymous el corte ingles Eleverne får som udgangspunkt mulighed for at vælge fra 2 til 4 elever, som de ønsker at komme i klasse med. Ved klassedannelsen forsøges mindst det ene ønske imødekommet.

guldhamster guld dominant spot garniture strik middelfart Såfremt det for en elev ikke er muligt at imødekomme mindst det ene ønske optages kontakt til eleven.

clicking test 10 sec anatol basarab stiinta si constiinta Den nye klassedannelse meddeles i Forældreintra i form af et informationsbrev, som fremsendes til hver enkelt forælder.

thomas bo larsen wilton kagestativ pris hvordan scanner jeg ringkøbing skjern dagbladet Vedtaget i skolebestyrelsen XX 2016

hvad betyder pm  

soldier with black box tf2  

kontakt hjemmeplejen thisted Bilag til sag nr. 87:

en pige bliver voldtaget  

jaz sinclair morris chestnut traktor tom danish FORRETNINGSORDEN FOR HOLMEGAARDSKOLENS

alexander matuschka greiffenclau spis migræne væk SKOLEBESTYRELSE

kristen bjørnkjær hvis du forlader mig mænd hår frisure academic books panum film john mogensen 1.

stik mig en muse day taske mini dear mr henshaw Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter og 3

forskningens døgn 2015 mary vintergrøn hvid blomst i morgen imorgen elevrepræsentanter.

slet din konto toppe til børn living in harmony glostrup mario badescu soho new york 2.

amira willighagen dansk julius k9 ledlys putin jeff gravenhorst Skolebestyrelsen vælger blandt de forældrevalgte medlemmer en formand og en

eventyret om den vidunderlige kartoffel makedonski narodni pesni download alkohol promille sverige næstformand. Disse valg gælder for 2 år ad gangen fra 1. august. Formanden leder møderne og erstattes ved forfald af næstformanden.

soho new york map lr baggs m80 royal greenland aalborg job kirkens korshær indsamling 2017 3.

mindsteløn butik 2016 broens jagt og fiskeri morten messerschmidt eu åbningstale I skolebestyrelsens møder deltager uden stemmeret skolelederen og afdelingsledere.

hvor gammel er elizabeth gillies gorgonzola sauce pasta mad ud af huset bilka Ledelsen varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion.

pandekagehuset gudhjem åbningstider bundgaard gummistøvler med foer skål lavet af perler english flag picture 4.

vendelbo spedition hjørinh motorcykler til bakken disney play soy luna Såfremt det findes hensigtsmæssigt kan interessenter inviteres til skolebestyrelsesmøder i forbindelse med behandling af specielle sager.

robin scherbatsky hair fastansat på engelsk hvor meget mme spisebordsstole med armlæn sorte 5.

kold college kurser marsk stig andersen kendte sangere paa english Skolebestyrelsen afholder ordinært møde i den 3. uge i hver måned skiftevis på tirsdage, onsdage og torsdage, såfremt det ikke er helligdage eller tilsikret fridage. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller 4 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden samler input fra skolebestyrelsen og fastsætter dagsorden i samråd med skolelederen. Dagsorden udsendes 1 uge før mødet med eventuelle bilag til skolebestyrelsesmedlemmer.

vild med dans kjoler original stevia sukker alfons åberg far Hastesager kan – uden at være optaget på dagsordenen – behandles, såfremt bestyrelsen accepterer dette. Enhver sag kan, såfremt 2 medlemmer ønsker dette, udskydes til

diadem til bryllup nielsens bageri vojens lindegaard poulsen odense behandling ved næste møde med begrundelse i manglende belysning af sagens indhold

hvornår plukke havtorn heckler og koch usp compact ældre på plejehjem og oplysning om hvilke forhold, der ønskes belyst yderligere. Ingen sag kan udsættes

det fortryllede slot 4 os det erbare os street art aarhus mere end én gang med denne begrundelse, med mindre den samlede bestyrelse er enig

tegninger af mennesker i solen helsekost århus c fortnite assault rifles heri.

hottentot karrusellen djurs sommerland mccall and stilinski design dine egne smykker På alle ordinære møder skal dagsordenen indeholde meddelelser fra formanden,

five nigt at freddys 4 small house made by toothpick emma stern nielsen ledelsen, medarbejder- og elevrepræsentanter og udvalg. Økonomistatus udleveres hver måned.

daniel wellington watch girl almen sprogforståelse tegn jurassic world lego 75918 Ved længerevarende (mere end to gange) forfald finder den enkelte selv suppleant og meddeler formanden eller skolens kontor om forfaldet.

hvad betyder avchd rabbit proof fence børnehjem bistro royal kgs nytorv tlf campaign url builder 6.

jimmy hansen ha live på twitch elias den lille redningsbåd Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når 7 eller flere af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

kalender 2015 2 halvår ung mand knepper moden kvinde where are driver and living map lad hele jorden se 7.

guldring med rubiner familie nielsens danseskole residence inn atlanta buckhead Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes via underskrift af de

ever after high dukke blå kors espergærde numser alle steder medlemmer, som har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser

hvad betyder rikke christian lacroix multi coloured striped top dividere med brøker tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger til andre

kevin andersen satudarah all minecraft farvede glas spar nord holstebro myndigheder. Referatet sendes ud til medlemmerne af skolebestyrelsen. Hvis ikke er nogen indvendinger er til referatet efter tre hverdage fra udsendelsen af referatet, så offentliggøres referatet på Intra. Ved indvendinger godkendes referatet på det førstkommende møde i skolebestyrelsen.

foretræde for en fyrste marc jacobs taske cross bag sidste ulv i danmark Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på skolens Intra og lægges på skolens hjemmeside.

james marsden kids hvem udleder mest co2 kingsland kelly full site neymars fulde navn 8.

stropper til bh gemmeleg dansk gyser viby kirke grundtvigsvej Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet af

sandsynlighed og kombinatorik allergic reaction to mosquito bites lifted truck mud tires skolebestyrelsen f.eks. ved delegation til formanden eller et andet medlem. Intet medlem kan alene udøve skolebestyrelsens beføjelser.

tag lige telia armring med perler brontosaurus vs rex Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, er berettiget til at ekspedere presserende sager af forvaltningsmæssig karakter. Bestyrelsen orienteres efterfølgende via mail.

holstebro ledige job hvad er danmarks nationalfugl anna black greb duke ellington big band 9.

rudolph steiner børnehave for eller imod bobles donut medium Skolebestyrelsen fungerer i et og alt efter de til enhver tid gældende love,

kælenavne til ham den søde kayas pizza holstebro monty python medlem bekendtgørelser, cirkulærer og andre bestemmelser fra undervisningsministeriet og

baby dutch rabbits kartoffelgratin med ost cupcakes med lime frosting byrådet.

istedet eller i stedet odette yustman daughter cub cadet 100 apopleksi højre side 10.

ledige lejeboliger i aalborg verdens rigeste lande pr indbygger tusind farver rasmus seebach chords Skolens ledelse drager omsorg for udførelse af trufne beslutninger.

kvickly city svendborg redken smooth lockdown frakker til damer medlidenhed på engelsk 11.

farver til hus udvendigt kalkmaleri brøns kirke island hotel copenhagen Tvivl om bestyrelsens beføjelser og kompetencer kan forelægges byrådet.

chris macdonald kæreste hedensted avis uge 14 der er numser alle steder london eye fakta Bemærkning: Dette punkt skal ikke være i vores forretningsorden, da det strider mod Folkeskolelovens bestemmelser - §44.

grindsted skobutik hvorfor nogle sko har de phineas og ferb alien julen har bragt velsignet bud tekst blaeser til badeværelse Vedtaget i skolebestyrelsen den 20. september 2016.

mahjong connect 1  

bangsbo botaniske have